Upskilling™-prosessi Aalto-yliopiston opiskelijoiden tarkastelussa

Trimmi Inspire Oy:n kehittämän Upskilling™-menetelmän parissa työskenteli syyslukukauden uudenlaisessa oppimisyhteistyössä kolmisenkymmentä Aalto-yliopiston tuotantotalouden ia informaatioverkostojen opiskelijaa.

Upskilling™-menetelmä nopeuttaa yritysten ja niiden henkilöstön uudistumista ja oppimista. Yhteistyössä kokemuksella kerätty osaaminen ja työssä opittu hiljainen tieto saadaan välitettyä eteenpäin. Oppimisprosessiin osallistuvat jakavat oppimansa tiedon eteenpäin omassa organisaatiossaan, jolloin siitä hyötyy kumpikin yritys.

Yhteistyö toteutettiin osana professori Riitta Smedsin ja tutkijatohtori Rita Lavikan opettamaa kurssia Management of Networked Business Processes. Opiskelijat mallinsivat ja analysoivat kurssin harjoitustyönä Trimmi Inspire Oy:n ja sen verkoston jo toteuttaman esimerkkitapauksen, jossa kaksi yritystä, Grano Oy ja Suomen Telecenter Oy henkilökuntineen hyödynsivät toistensa osaamista Trimmi Inspire Oy:n ohjauksessa.

 

Yhteensä kymmenen keskeistä henkilöä näistä kolmesta yrityksestä osallistui kurssin työpajaan, jossa opiskelijaryhmät haastattelivat heitä Upskilling™-prosessin kulusta sen alkuvaiheesta loppuun saakka: eri toimijoiden rooleista ja toiminnasta, tiedonkulusta, uuden oppimisesta ja tiedon jakamisesta.

 

Haastattelujen perusteella jokainen ryhmä laati visuaalisen prosessimallin sekä analysoi ja tunnisti prosessin haasteita ja mahdollisuuksia. Opiskelijaryhmät esittivät harjoitustyönsä tulokset verkoston toimijoille kurssin päätösluennolla, ja tuloksista käytiin vilkas keskustelu.

 

Harjoitustyössään opiskelijat sovelsivat professori Smedsin johtaman tutkimusryhmän kehittämiä osallistavia, tiedon yhteisluomista tukevia SimLab™ prosessinkehitysmenetelmiä.

Opiskelijoilta arvokkaita kehitysehdotuksia

Opiskelijat toivat syksyn päätöstilaisuudessa esiin ehdotuksia prosessin kehittämiseksi. He näkivät avainkohtina mm. yhteistyöverkoston laajentamisen, jotta yhteensopivien yritysten löytäminen prosessia varten helpottuisi, sekä digitaalisten työkalujen käyttämisen Upskillingin™-prosessin aikana tarvittavan tiedon keräämisessä ja vaihdossa. Myös oppimisprosessin helpottaminen ja tiedonjaon tukeminen yrityksissä Upskillingin™ jälkeen nousivat esiin opiskelijoiden ehdotuksissa.

Trimmi Inspire Oy:n toimitusjohtaja Pauliina Inervo oli tyytyväinen asiaansa paneutuneiden opiskelijoiden tekemiin johtopäätöksiin ja lupasi ottaa ne esiin myös Upskilling™-prosessiin osallistuneiden yritysten kanssa. – Kiitos kaikille opiskelijoille sekä kurssin vetäjille. Yhteistyö ja opiskelijaryhmien työstämät tulokset ovat antaneet meille uusia näkökulmia ja jatkokehityskohteita Upskilling™-prosessiimme, Pauliina totesi. 

Katso kuvia syksyn kurssin päätösluennolta

Myönteistä palautetta

Upskillingiin™ osallistuneen yrityksen, Granon edustaja, HR-päällikkö Pia Rannikko korosti Trimmi Inspiren osuutta oppimisprosessissa.

 

– Trimmi Inspiren vetäjien rooli Upskilling™-prosessin kuluessa oli todella merkittävä. He tunnistivat oppimistarpeet, coaching-osuus oli tärkeä ja prosessin laatu oli kokonaisuudessaan heidän käsissään.

Suomen Telecenterillä tavoitteena oli saada henkilöstö innostumaan ja asiakaspalvelun muuttumaan siten, että se tuottaa mahdollisimman paljon arvoa. Oli myös mielenkiintoista nähdä, miten Telecenterissä opittu muuntuisi osaamiseksi Granolla. Telecenterin puolelta Upskilling™-prosessiin osallistuivat mm. koulutuspäällikkö Sauli Nissinen ja valmennuspäällikkö Taru Alvarez.

Positiivisuutta ja reagointikykyä

Upskilling™-prosessin päätyttyä Trimmi Inspire sai hyvää palautetta sen onnistumisesta. Granon asiakkuuspalvelujohtaja Kati Kinnunen oli erittäin tyytyväinen uudenlaiseen oppimisprosessiin ja oli valmis suosittelemaan sitä.

 

– Olen tyytyväinen tapaan omaksua ja löytää uusia puolia itsestään. On eri asia tehdä työtä ja oppia samalla kuin olla kuulemassa ja yrittää omaksua asioita sen pohjalta, Kati totesi.

 

Granolta Upskilling™-prosessin kävivät läpi asiakaspalvelussa työskentelevät Erja Lensu ja Riina Viljanen. Erja korosti palautteessaan uudenlaista rohkeutta kohdata eri tilanteita, ajankäytön järkeistämistä ja myönteistä asennetta. Riina sai työhönsä mm. itsevarmuutta ja oikeanlaista reagointikykyä eri tilanteisiin. Prosessin koettiin henkisesti kasvattavana ja positiivisuutta lisäävänä koko työtiimin kannalta.