Trimmi Inspiren ja Aalto-yliopiston yhteistyö sai jatkoa

Trimmi Inspire jatkoi kevään aikana yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Co-development interventions in Business Networks -kurssin harjoitustyön tavoitteena oli kehittää Upskilling™-prosessin palvelumallia.

 

Opiskelijat keräsivät työhönsä tietoa Trimmin lisäksi prosessiin osallistuneilta yrityksiltä Grano Oy:lta ja Soldem Oy:lta (aiemmin: Suomen Telecenter Oy). He suunnittelivat ja fasilitoivat opettajien ohjauksessa kaksi työpajaa, joissa Trimmi ja sen kumppanit kehittivät  yhdessä Upskilling™-palvelun tulevaisuutta.

 
 

Kurssille osallistui yhdeksän DI-opiskelijaa vastuuopettaja Miia Jaatisen ja professori Riitta Smedsin johdolla. Opiskelijat pohtivat harjoitustyössään mm. eri osapuolien tarpeita ja rooleja, ekosysteemin merkitystä ja Trimmin tarjoamaa palvelua. Kurssi antoi opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä todellisen casen parissa. Harjoitustyö jatkoi syksyn kurssin tulosten pohjalta.

-    Meille yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa on ollut hyvin merkittävää. Käymme nyt kurssin tuottamat lopputulokset tarkoin läpi: mitä asioita opiskelijat ovat kokeneet tärkeinä ja minkälaisia haasteita he ovat tunnistaneet. Opiskelijat ovat tehneet kokonaisuudessaan hyvin ammattimaista työtä, Trimmi Inspiren toimitusjohtaja Pauliina Inervo toteaa ja kiittelee opiskelijatyötä.

 

-    Ajattelen koko ajan tulevaisuuden vaihtoehtoja, tällä on niin paljon mahdollisuuksia, naurahtaa Granon HR-päällikkö Pia Rannikko. 

Yritysyhteistyö opiskelijoille antoisaa

 

Sähkötekniikan korkeakoulussa opiskeleva Jette Sörensen (Akustiikka ja audiotekniikka) ja Perustieteiden korkeakoulussa opiskeleva Aliisa Pietilä (Informaatioverkostot) ovat tyytyväisiä Co-development interventions in Business Networks -kurssin oppeihin.

 

-    Tärkein anti on ollut se, että olemme oppineet tekemään yhdessä ja oikean casen yhteydessä; yleensä tällaista tarttumapintaa ei ole. Olemme saaneet kokeilla turvallisessa ympäristössä erilaisia teoriassa opittuja menetelmiä, muun muassa kehittämistä olemassa olevien helppojen pelien avulla, Jette toteaa.


 

-    On ihan erilaista, kun kurssilla on mukana oikeita yrityksiä. Lähdimme oppimaan liiketoiminnan kehittämistä,  mutta opimme paljon muutakin. Esimerkiksi erityyppisten tahojen yhteistyössä on paljon annettavaa; tulee erilaisia näkökulmia, kun ala ei ole sama, Aliisa pohtii.

 

-    Ekosysteemi on nykypäivää. Ei ajatella esimerkiksi enää, että pysytään koko ajan samassa työpaikassa, vaan että siirrytään eri työpaikkojen välillä.  Yritystenkin on muututtava, kun maailma muuttuu, Aliisa jatkaa.

 

-    Trimmin potentiaaliset asiakkaat eivät välttämättä tiedosta mahdollisuuksia. Trimmi on innostunut ja he ottavat avoimin mielin selvää, mitä asiakas tarvitsee.

Aliisa ja Jette olivat tyytyväisiä kurssin antiin.

Katso kaikki kuvat kuvagalleriassa.

Muita opiskelijoiden kommentteja:

 

”Opimme rakentamaan prosessia ja haastattelemaan eri ihmisiä.”

”Opimme ymmärtämään verkoston laajenemisen merkitystä.”

”Yleensä valmennukset ovat hyvin perinteisiä. Upskilling™ on erilaista; hieno kokemus päästä mukaan tekemään tällaista.”

”Tärkeä oppimisprosessi kun otatte meidät tähän mukaan.”

”Antoi meille turvallisen ympäristön oppia learning by doing, meillä ei ole kokemusta tällaisista workshopeista.”

”Innostus jolla teette tätä ja kokeilette uusia asioita…”

Powered by SimLab™

Trimmi Inspire Oy yhteistyökumppaneineen toimi lukuvuonna 2017-18 harjoitusesimerkkinä Aalto-yliopiston tuotantotalouden kursseilla Management of Networked Business Processes ja Co-development Interventions in Business Networks. Kurssit on kehitetty SimLabin tutkimuksen pohjalta.