Asiantuntijamme

Blogikuva.jpg

KTM Pauliina Inervo on henkilöstö- ja liikkeenjohdon asiantuntija. Hänellä on pitkäaikainen kokemus johtajana, esimiehenä, asiantuntijana ja yrittäjänä. Pauliina on vastannut mm. strategisen ja operatiivisen talousjohtamisen prosesseista sekä HR-toimintamalleista, talous- ja HR-osa-alueiden auditoinneista sekä työyhteisöjen toimivuuden parantamisesta.

Pauliina on visionäärinen kehittäjä ja muutosjohtamisen asiantuntija. Hän on luonut mm. Co-skilling™-prosessin, joka tähtää osaamisen ekosysteemiseen jakamiseen.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Strategiatyö sekä strategialähtöinen resursointi ja osaamisen johtaminen

 • HR-johtamisen osa-alueet, mittarit ja prosessien kehitys

 • Dialoginen johtaminen, työyhteisön vuorovaikutuksen kehittäminen ja coaching

 • Pätevyydet: KTM, Hhj, ICF akkr., Certified Progress Coach

PAULIINA INERVO

CEO, Ecosystemic Trimmer

Yhteystiedot

Harri_edited.jpg

eMBA Harri Immosella on pitkäaikainen kokemus myynnin johtotehtävistä, asiakkuuksien hallinnasta ja johtamisesta sekä henkilöstön rekrytoinneista uraohjausvalmennuksineen ja -konsultointeineen. Harri on työskennellyt isoissa yrityksissä, pk-yrityksissä sekä perheyhtiöissä, ja hänellä on kokemusta myös kansainvälisistä toiminnoista.

Harrin erikoisalaa ovat myynnin ja asiakkuuksien johtaminen. Hän tuntee asiakashallinnan sekä markkinoinnin ja on vetänyt myynnin toimintoihin ja henkilöstön urapolkuihin liittyviä projekteja. Pitkäaikaisena rekrytoinnin ammattilaisena Harri on toiminut valmentajana ja tukenut työnhakijoiden urapolkuja; ihmisten auttaminen urakehityksessään onkin Harrille keskeistä.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Rekrytointi ja kehitysurapolut

 • Myynnin ja asiakkuuksien johtaminen

 • Uraohjausvalmennukset ja -konsultointi

 • Pätevyydet: eMBA, MKT

HARRI IMMONEN

Customer Relations Lead

Yhteystiedot

Rekrytointi, myynnin ja asiakkuuksien johtaminen, valmennukset

Kristiina5.jpg

VT Kristiina Kerolla on pitkäaikainen kokemus HR-johtamisesta suurissa kansainvälisissä organisaatioissa. Hän hallitsee yrityksen HR-toiminnot ja lakimiehenä työoikeus on erityisosaamista. Hänen erityisalaansa ovat johtamisen, yrityskulttuurin, tiimityön ja strategisen suunnittelun kehittäminen.

 

Pitkän johtoryhmätyöskentelyn ansiosta Kristiinalla on vahvaa osaamista HR-asioiden ja liiketoiminnan haasteiden yhdistämisessä. Kristiina pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä, mitkä asiat vaikuttavat yksilön ja yrityksen suorituskykyyn. Hänellä on koulutus ja pitkäaikainen kokemus valmennustyöstä ja johdon coachaamisesta. 

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • työoikeus

 • HR -johtaminen

 • Strategia- ja johtoryhmätyöskentely

 • yrityskulttuurin ja tiimityön kehittäminen, suorituksen johtaminen

 • Pätevyydet: OTK, VT, LKV, HHJ, sertifioitu coach

KRISTIINA KERO

Performance Trimmer

Yhteystiedot

Henkilöstöjohtaminen

Metsä 3 muokattu.jpg

Erikoipsykologi (PsL) ja kouluttajapsykoterapeutti Outi Hietanen on kokenut psykologian, psykoterapian ja vuorovaikutuksen ammattilainen. Hän on työskennellyt uransa aikana mm. aikuis- ja nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, yliopistollisissa koulutustehtävissä sekä yksityisenä ammatinharjoittajana.

Outin ammatillinen toiminta pohjautuu tieteelliseen tietoon ihmisistä ja heidän välisestään vuorovaikutuksesta. Outi on mukana työnohjaajana auttamassa yksilöitä ja ryhmiä tutkimaan työhön ja työssä jaksamiseen liittyviä näkökulmia sekä edesauttamassa työn tavoitteiden saavuttamista. Työnohjauksessa pyritään myös lisäämään työnohjattavien vuorovaikutustaitoja ja mentalisaatiokykyä yhteistyön sujuvoittamiseksi. Mentalisaatiolla eli mielentämisellä tarkoitetaan valmiuttamme ymmärtää sekä omaa että toisten mieltä (esim. ajatuksia, tunteita ja motiiveja) käyttäytymisen taustalla.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Psyykkisten ilmiöiden (ajatukset, tunteet, motiivit, odotukset jne.) tunnistaminen, ymmärtäminen ja työstäminen yksilöiden ja ryhmien kanssa

 • Mielentämisen (mentalisaation) tukeminen yksilöiden itseymmärryksen ja ihmisten välisen ymmärryksen lisäämiseksi

 • Ryhmädynamiikan tutkiminen ja ryhmien turvallisuuden tunteen edistäminen päästäksemme käsittelemään myös haastavia asioita

OUTI HIETANEN

Psychologist

Yhteystiedot

Työnohjaus, mielentäminen

Sirke.jpg

Näyttelijä Sirke Lääkkölä on teatterialan, vuorovaikutuksen ja pedagogiikan vankka ammattilainen. Hänellä on laaja koulutus ja yli 20 vuoden työkokemus taiteellisesta työstä, ohjaamisesta ja kouluttamisesta. Sirken erityisosaamisalueina ovat ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi ryhmädynamiikan rakentaminen ja kehittäminen. Sirke tekee töitä vahvasti omalla persoonallaan, mistä lähtee läsnäolo erinomaiseen vuorovaikutukseen.

Valmennuksellisissa ja pedagogisissa tilanteissa hänellä on napakka ote osallistujiin, ja silti hänen työssään on leppoisuutta ja huumoria sopivasti mukana.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Esiintymis- ja ilmaisutaidot

 • Ryhmädynamiikan rakentaminen

 • Pätevyydet: FM, näyttelijä (MFA), pedagoginen pätevyys, valmentaja

SIRKE LÄÄKKÖLÄ

Interaction Coach

Yhteystiedot

Valmennukset

MarkusMyllykoski.jpg

Näyttelijä Markus Myllyniemi on kokenut teatterialan ammattilainen sekä esiintymis-, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen monipuolinen kouluttaja. Hän on toiminut toistakymmentä vuotta näyttelijänä, ohjaajana ja  opettajana produktioissa ja valmentanut lisäksi työyhteisöjä vuorovaikutuksessa, kohtaamisessa ja dialogissa.

Johtavina ajatuksina Markuksen valmennuksessa ovat keskinäinen oppiminen, omien voimavarojen löytäminen ja niiden tuoma voimaantuminen.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Esiintymis- ja ilmaisutaidot

 • Yksilö- ja pienryhmävalmennukset ja sparraus

 • Vuorovaikutustaidot ja dialogi

 • Pätevyydet: näyttelijä (TEAK), valmentaja

MARKUS MYLLYNIEMI

Mental Coach

Yhteystiedot

Valmennukset

Victoria2 (1).jpg

Victoria Ryabukhina, PhD, on tutkinut ja opettanut inhimillistä viestintää, memetiikkaa ja etiikkaa Pietarin tsaari Aleksanteri I:lle nimetyssä kommunikaatiojärjestelmien valtion yliopistossa lähes kahden vuosikymmenen ajan. Hän on myös kokenut luennoitsija, tietokirjailija ja konsultti; hän konsultoi mm. nuoria poliitikkoja, yritysjohtajia ja diplomaatteja. Victoria on opettanut ja valmentanut yli tuhat oppilasta, liikemiestä, diplomaattia ja hallintomiestä syvälukemaan vuorovaikutustilanteita ja analysoitavia henkilöitä kuin avointa kirjaa.

Väitöskirjassaan Victoria käsitteli laajasti ihmisten välistä viestintää psykodynamiikan näkökulmasta, ja siihen kuului osana myös stanislavskilaisen teatterin psykodynamiikka, psykodynamiikkaan sovitettu kommunikatiivinen Enneagram-persoonallisuustypologia sekä memetiikka.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Persoonallisuuden syvät motiivit, käyttäytymisen ja tilanteisiin reagointi sekä taito valita oikea viestintätyyli kokonaisvaltaisessa tuloksellisessa viestinnässä eri henkilöiden kanssa

 • Tunne, vaisto ja sosiaalinen äly inhimillisessä viestinnässä

 • Psykodynaaminen johtajuus ja ryhmädynamiikka

VICTORIA RYABUKHINA

Senior Advisor on psychodynamic humans' management and relations construction.

Yhteystiedot

Psykodynaaminen kommunikaatio ja johtaminen