Asiantuntijamme

Metsä 3 muokattu.jpg

Erikoipsykologi (PsL) ja kouluttajapsykoterapeutti Outi Hietanen on kokenut psykologian, psykoterapian ja vuorovaikutuksen ammattilainen. Hän on työskennellyt uransa aikana mm. aikuis- ja nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, yliopistollisissa koulutustehtävissä sekä yksityisenä ammatinharjoittajana.

Outin ammatillinen toiminta pohjautuu tieteelliseen tietoon ihmisistä ja heidän välisestään vuorovaikutuksesta. Outi on mukana työnohjaajana auttamassa yksilöitä ja ryhmiä tutkimaan työhön ja työssä jaksamiseen liittyviä näkökulmia sekä edesauttamassa työn tavoitteiden saavuttamista. Työnohjauksessa pyritään myös lisäämään työnohjattavien vuorovaikutustaitoja ja mentalisaatiokykyä yhteistyön sujuvoittamiseksi. Mentalisaatiolla eli mielentämisellä tarkoitetaan valmiuttamme ymmärtää sekä omaa että toisten mieltä (esim. ajatuksia, tunteita ja motiiveja) käyttäytymisen taustalla.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Psyykkisten ilmiöiden (ajatukset, tunteet, motiivit, odotukset jne.) tunnistaminen, ymmärtäminen ja työstäminen yksilöiden ja ryhmien kanssa

 • Mielentämisen (mentalisaation) tukeminen yksilöiden itseymmärryksen ja ihmisten välisen ymmärryksen lisäämiseksi

 • Ryhmädynamiikan tutkiminen ja ryhmien turvallisuuden tunteen edistäminen päästäksemme käsittelemään myös haastavia asioita

OUTI HIETANEN

Psychologist

Yhteystiedot

Työnohjaus, mielentäminen

Harri_edited.jpg

eMBA Harri Immosella on pitkäaikainen kokemus myynnin johtotehtävistä, asiakkuuksien hallinnasta ja johtamisesta sekä henkilöstön rekrytoinneista uraohjausvalmennuksineen ja -konsultointeineen. Harri on työskennellyt isoissa yrityksissä, pk-yrityksissä sekä perheyhtiöissä, ja hänellä on kokemusta myös kansainvälisistä toiminnoista.

Harrin erikoisalaa ovat myynnin ja asiakkuuksien johtaminen. Hän tuntee asiakashallinnan sekä markkinoinnin ja on vetänyt myynnin toimintoihin ja henkilöstön urapolkuihin liittyviä projekteja. Pitkäaikaisena rekrytoinnin ammattilaisena Harri on toiminut valmentajana ja tukenut työnhakijoiden urapolkuja; ihmisten auttaminen urakehityksessään onkin Harrille keskeistä.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Rekrytointi ja kehitysurapolut

 • Myynnin ja asiakkuuksien johtaminen

 • Uraohjausvalmennukset ja -konsultointi

 • Pätevyydet: eMBA, MKT

HARRI IMMONEN

Customer Relations Lead

Yhteystiedot

Rekrytointi, myynnin ja asiakkuuksien johtaminen, valmennukset

Blogikuva.jpg

KTM Pauliina Inervo on henkilöstö- ja liikkeenjohdon asiantuntija. Hänellä on pitkäaikainen kokemus johtajana, esimiehenä, asiantuntijana ja yrittäjänä. Pauliina on vastannut mm. strategisen ja operatiivisen talousjohtamisen prosesseista sekä HR-toimintamalleista, talous- ja HR-osa-alueiden auditoinneista sekä työyhteisöjen toimivuuden parantamisesta.

Pauliina on visionäärinen kehittäjä ja muutosjohtamisen asiantuntija. Hän on luonut mm. Co-skilling™-prosessin, joka tähtää osaamisen ekosysteemiseen jakamiseen.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Strategiatyö sekä strategialähtöinen resursointi ja osaamisen johtaminen

 • HR-johtamisen osa-alueet, mittarit ja prosessien kehitys

 • Dialoginen johtaminen, työyhteisön vuorovaikutuksen kehittäminen ja coaching

 • Pätevyydet: KTM, Hhj, ICF akkr. Certified Progress Coach

PAULIINA INERVO

CEO, Ecosystemic Trimmer

Yhteystiedot

Kristiina5.jpg

VT Kristiina Kerolla on pitkäaikainen kokemus HR-johtamisesta suurissa kansainvälisissä organisaatioissa. Hän hallitsee yrityksen HR-toiminnot ja lakimiehenä työoikeus on erityisosaamista. Hänen erityisalaansa ovat johtamisen, yrityskulttuurin, tiimityön ja strategisen suunnittelun kehittäminen.

 

Pitkän johtoryhmätyöskentelyn ansiosta Kristiinalla on vahvaa osaamista HR-asioiden ja liiketoiminnan haasteiden yhdistämisessä. Kristiina pyrkii lisäämään ymmärrystä siitä, mitkä asiat vaikuttavat yksilön ja yrityksen suorituskykyyn. Hänellä on koulutus ja pitkäaikainen kokemus valmennustyöstä ja johdon coachaamisesta. 

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • työoikeus

 • HR -johtaminen

 • Strategia- ja johtoryhmätyöskentely

 • yrityskulttuurin ja tiimityön kehittäminen, suorituksen johtaminen

 • Pätevyydet: OTK, VT, LKV, HHJ, sertifioitu coach

KRISTIINA KERO

Performance Trimmer

Yhteystiedot

Henkilöstöjohtaminen

Sirke.jpg

Näyttelijä Sirke Lääkkölä on teatterialan, vuorovaikutuksen ja pedagogiikan vankka ammattilainen. Hänellä on laaja koulutus ja yli 20 vuoden työkokemus taiteellisesta työstä, ohjaamisesta ja kouluttamisesta. Sirken erityisosaamisalueina ovat ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi ryhmädynamiikan rakentaminen ja kehittäminen. Sirke tekee töitä vahvasti omalla persoonallaan, mistä lähtee läsnäolo erinomaiseen vuorovaikutukseen.

Valmennuksellisissa ja pedagogisissa tilanteissa hänellä on napakka ote osallistujiin, ja silti hänen työssään on leppoisuutta ja huumoria sopivasti mukana.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Esiintymis- ja ilmaisutaidot

 • Ryhmädynamiikan rakentaminen

 • Pätevyydet: FM, näyttelijä (MFA), pedagoginen pätevyys, valmentaja

SIRKE LÄÄKKÖLÄ

Interaction Coach

Yhteystiedot

Valmennukset

Päivi Myllykangas.jpg

Kauppatieteiden tohtori (KTT) Päivi Myllykangas on alueiden ja yritysten liiketoimintaedellytysten kehittämisen sekä verkostojen johtamisen rautainen ammattilainen. Päivillä on syvällinen kokemus teollisuuden edunvalvonnassa ja yhteiskuntasuhteissa. Erityisesti yritystoiminta ja elinvoima sekä koulutus- ja työvoimakysymykset ovat olleet olennainen osa aiempia työtehtäviä. Lisäksi kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtamisessa niin tiimeissä, hankkeissa tai toimitusjohtajana antavat vahvan pohjan ymmärtää organisaatioiden arkipäivän haasteita.

 

Päivi on tehnyt pitkään töitä teollisuuden ja vuosia myös luovien alojen kanssa. Osaamisen laajassa kentässä hänellä on kokemusta niin toisen asteen kuin korkeakoulutuksen rakenteiden kehittämisestä ja uudistamisesta. Hänen työhistorialleen ovat olleet tyypillisiä erilaisten verkostojen johtaminen sekä kyky vaikuttaa ja tulkita uusia avauksia mm. tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

Viime vuosina Päivi on keskittynyt ymmärtämään paremmin kestävää siirtymää ja miten varautuminen vaikuttaa tarvittavaan osaamiseen, terveyteen, turvallisuuteen ja organisaatioiden johtamiseen. Lisäksi häntä kiinnostavat erilaiset tavat, joilla systeemisessä maailmassa ratkaisuja haetaan yhdessä.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen

 • Strategiatyöskentely, hallitustyö ja tulevaisuuden ennakointi

 • Yhteiskuntasuhteet, verkostojohtaminen ja sidosryhmäsuhteet

 • Valmennus, konsensuksen rakentaminen ja asiantuntijapuheenvuorot ja -viestintä

PÄIVI MYLLYKANGAS

Senior Partner

Yhteystiedot

Päivin kuva: Rami Marjamäki

Johtaminen, strategiat, yhteiskuntasuhteet

MarkusMyllykoski.jpg

Näyttelijä Markus Myllyniemi on kokenut teatterialan ammattilainen sekä esiintymis-, ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen monipuolinen kouluttaja. Hän on toiminut toistakymmentä vuotta näyttelijänä, ohjaajana ja  opettajana produktioissa ja valmentanut lisäksi työyhteisöjä vuorovaikutuksessa, kohtaamisessa ja dialogissa.

Johtavina ajatuksina Markuksen valmennuksessa ovat keskinäinen oppiminen, omien voimavarojen löytäminen ja niiden tuoma voimaantuminen.

Keskeinen osaaminen ja kokemus:

 • Esiintymis- ja ilmaisutaidot

 • Yksilö- ja pienryhmävalmennukset ja sparraus

 • Vuorovaikutustaidot ja dialogi

 • Pätevyydet: näyttelijä (TEAK), valmentaja

MARKUS MYLLYNIEMI

Mental Coach

Yhteystiedot

Valmennukset