Muutosmietinta.jpg

”Esimiestyöhön liittyviä asioita on hyvä pysähtyä miettimään välillä."

Kokemuksellinen esihenkilövalmennus KOKEVA™

Tarjoamme yrityksille esihenkilövalmennusta, jonka painopisteinä ovat vuorovaikutus ja esihenkilöroolimallin mukainen työskentely. Lähestymistapamme on kokemuksellinen: annamme osallistujille mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja lisätä osaamistaan erilaisissa tilanteissa ja haasteissa. Valmennus voimaannuttaa esihenkilöitä toimimaan työroolinsa mukaisesti ja auttaa heitä onnistumaan työssään.

Kehitämme tilannevalmiuksia kohti yhteistä etua. Valmennus sisältää vuorovaikutustaitojen harjoitteita erilaisten tilanteiden haltuun ottamiseksi valmentajan johdolla.

​​

Katso myös muut vuorovaikutusta tukevat valmennuksemme:

Muutosvalmennus

Esiintymisvuoro™-valmennus

Lue myös:

 

Esihenkilövalmennuksen asiakaskertomukset

​​Valmennuksen sisältöä:

  • Autamme hallitsemaan keskeiset esihenkilötyön sisällöt ja ymmärtämään työn päämäärän.

  • Korostamme jatkuvaa vuorovaikutusta ja kohtaamista.

  • Kehitämme tilannevalmiuksia kohti yhteistä etua.

  • Mahdollistamme  kokemusten vaihdon ja verkottumisen.

Valmennus käsittää neljä työpajaa.

 

Lisätietoja valmennuksesta: toimitusjohtaja Pauliina Inervo, p. +358 44 344 5677

Valmentajamme:

IMG-20210126-WA0000.jpg

Pauliina Inervo

 

on työskennellyt yli 20 vuoden ajan erilaisissa henkilöstö-, talous- ja liikkeenjohtotehtävissä johtajana, esimiehenä, asiantuntijana ja yrittäjänä. Hänellä on useiden vuosien kokemus niin julkishallinnon, yhtymien kuin pk-yritysten ja kansainvälisten suurkonsernienkin toiminnasta. Pauliina tuntee liiketoiminnan eri osa-alueet ja toiminnot. Hän uskoo yhdessä tekemisen voimaan sekä eri toimintojen ja osaamisten ristiinpölyttämisen tuloksellisuuteen. Hän kannustaa työyhteisöjä ennakkoluulottomaan ja itsenäiseen ajatteluun sekä edelläkävijyyteen.

Toimitusjohtaja, valmentaja, Cert. Progress Coach, KTM

Valmennukseen osallistuneiden kommentteja:

”Valmennus on vastannut odotuksiani kovasti. Olen puhunut tästä jo esimiehelleni ja työtovereilleni ja sanonut, että kaikkien esimiehenä toimivien pitäisi päästä valmennukseen mukaan.”

”Valmennuksen sisältö oli kokonaisuudessaan kiinnostava.”


”Oli kiva kuulla muiden mielipiteitä ja millaisia asioita on kenellekin osunut kohdalle.”
 

”Pääsi irti omasta työpäivästä ja sai olla kuunteluoppilaana”.

Lue myös Tuija Juuren haastattelu esimiesvalmennuksesta