”Esimiestyöhön liittyviä asioita on hyvä pysähtyä miettimään välillä."

Kokemuksellinen esimiesvalmennus KOKEVA™

Tarjoamme yrityksille esimiesvalmennusta, jonka painopisteinä ovat vuorovaikutus ja esimiesroolimallin mukainen työskentely. Lähestymistapamme on kokemuksellinen: annamme osallistujille mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja lisätä osaamistaan erilaisissa tilanteissa ja haasteissa. Valmennus voimaannuttaa esimiehiä toimimaan työroolinsa mukaisesti ja auttaa heitä onnistumaan työssään.

Kehitämme tilannevalmiuksia kohti yhteistä etua. Valmennus sisältää vuorovaikutustaitojen harjoitteita erilaisten tilanteiden haltuun ottamiseksi teatteriammattilaisena toimivan valmentajan johdolla.

​​Valmennuksen sisältöä:

  • Autamme hallitsemaan keskeiset esimiestyön sisällöt ja ymmärtämään työn päämäärän.

  • Korostamme jatkuvaa vuorovaikutusta ja kohtaamista.

  • Kehitämme tilannevalmiuksia kohti yhteistä etua.

  • Mahdollistamme  kokemusten vaihdon ja verkottumisen.

Valmennus käsittää viisi työpajaa sekä palautepäivän sovitun ajanjakson jälkeen.

 

Lisätietoja valmennuksesta: toimitusjohtaja Pauliina Inervo, p. +358 44 344 5677

Valmentajamme:

​​Katso myös muut vuorovaikutusta tukevat valmennuksemme:

Muutosvalmennus

Esiintymisvuoro™-valmennus

Lue myös:

 

Esimiesvalmennuksen asiakaskertomukset

Pauliina Inervo

 

on työskennellyt yli 20 vuoden ajan erilaisissa henkilöstö-, talous- ja liikkeenjohtotehtävissä johtajana, esimiehenä, asiantuntijana ja yrittäjänä. Hänellä on useiden vuosien kokemus niin julkishallinnon, yhtymien kuin pk-yritysten ja kansainvälisten suurkonsernienkin toiminnasta. Pauliina tuntee liiketoiminnan eri osa-alueet ja toiminnot. Hän uskoo yhdessä tekemisen voimaan sekä eri toimintojen ja osaamisten ristiinpölyttämisen tuloksellisuuteen. Hän kannustaa työyhteisöjä ennakkoluulottomaan ja itsenäiseen ajatteluun sekä edelläkävijyyteen.

Toimitusjohtaja, valmentaja, Cert. Progress Coach, KTM

Valmennukseen osallistuneiden kommentteja:

”Valmennuksen sisältö oli kokonaisuudessaan kiinnostava.”


”Oli kiva kuulla muiden mielipiteitä ja millaisia asioita on kenellekin osunut kohdalle.”
 

”Pääsi irti omasta työpäivästä ja sai olla kuunteluoppilaana”.

Lue myös Tuija Juuren haastattelu esimiesvalmennuksesta