Johtaminen.jpg

Johtaminen

Yrityksen johtaminen vaikuttaa olennaisesti työyhteisön ilmapiiriin ja henkilökunnan motivaatioon puhaltaa yhteiseen hiileen. Henkilökunnan hyvinvointi ja oman työn arvostaminen heijastuvat edelleen asiakkaisiin ja heidän kokemaansa palveluun.

Kehitämme palveluratkaisuissamme vuorovaikutteista johtamista, nostamme esiin henkilöiden vahvuuksia ja kirkastamme osaamista. Tarjoamme seuraavia palveluita yrityksen tarpeisiin räätälöitynä:

Lisätietoja: toimitusjohtaja Pauliina Inervo, p. 358 44 344 5677

Liiketoimintajohtaminen (konsultointi, vuokrajohtajuus)

 

 

Tarjoamme liiketoimintajohdolle yrityskohtaisesti räätälöityjä valmennuksia, konsultointia ja vuokrajohtajuutta. Palvelut sisältävät mm. seuraavia osa-alueita:
 

 • strateginen suunnittelu, tavoiteasetanta ja suorituksen mittaus

 • johtoryhmätyöskentelyn ja johdon sparraus

 • tuotteistus ja tuoterakenteet

 • talouden ja hallinnon tehtävät

 • dialoginen johtaminen, työyhteisön vuorovaikutuksen kehittäminen

 • liikkeenjohdon valmennukset ja työpajat

 
Henkilöstöjohtaminen (konsultointi, vuokrajohtajuus)
 

Henkilöstöjohtamisessa painotamme dialogista ja vuorovaikutukseen perustuvaa johtamistapaa ja yksilöiden oman osaamisen kehittämistä.

 

Yritykset saavat kauttamme tarpeidensa mukaisen (joko täysi- tai osa-aikaisen) henkilöstöpäällikön/johtajan.

 

Palvelumme kattaa kaikki HR:n osa-alueet, joita ovat mm.:
 

 • johtoryhmätyöskentelyn ja johdon sparraus

 • strateginen HR-johtaminen ja HR-työ

 • henkilöstöprosessit ja niiden kehittäminen/HR-Lean

 • rekrytoinnit

 • osaamisen kehittäminen ja valmentaminen

 • suorituksen johtaminen ja palkitseminen

 • työsuhde- ja yt-asiat

 • työhyvinvointi ja työyhteisöjen toiminnan kehittäminen

 • valmennukset ja työpajat

Kysy asiantuntijalta

Jos tarvitset neuvoa liiketoimintajohtamiseen tai HR-palveluihin, ota yhteyttä soittamalla asiantuntijallemme
p. 044 344 5677 tai sähköpostitse pauliina.inervo@trimmi-inspire.com.

Voit myös lähettää etukäteen kysymyksiä tai taustamateriaalia.

Saat vastauksen kysymyksiisi mm. seuraavista aiheista:

 • johtoryhmätyöskentelyn ja johdon sparraus

 • henkilöstöprosessit ja niiden kehittäminen/HR-Lean

 • osaamisen kehittäminen ja valmentaminen

 • suorituksen johtaminen ja palkitseminen

 • työsuhde- ja yt-asiat

 • työhyvinvointi ja työyhteisöjen toiminnan kehittäminen

 
Tiedolla johtaminen (konsultointi, vuokrajohtajuus)

 

Tiedolla johtamisen avulla kartoitetaan olennainen tieto organisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä sekä luodaan edellytykset organisaation johdolle johtamiseen.

 

Tarjoamme tukea tiedolla johtamisen strategian suunnittelussa ja tiedolla johtamisen käytännön toteutukseen ja hyödyntämiseen organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • tiedolla johtamisen strateginen suunnittelu

 • tiedolla johtamisen käytännön toteutus

 • tiedon hyödyntäminen sekä organisaation johtaminen

 • johdon sparraus tiedolla johtamisessa

Ota yhteyttä: Senior Advisor Jyrki Vatanen, p. 0400 557 619