rappuset.jpg

Luova 4stairs-valmennus

Tarjoamme yrityksille ja työyhteisöille uudenlaista valmennusta, joka perustuu osallistujien osaamisen, luovuuden ja keskittymiskyvyn hyödyntämiseen.

 

Valmennuksessa osallistujat

  • irrottautuvat suorituskeskeisyydestä ja tavanomaisista toimintatavoista

  • ideoivat luovasti alitajuntaan nousevia ajatuksia

  • tuovat panoksensa ideointiin omista lähtökohdistaan

  • rakentavat äänettömässä keskustelussa päämäärätietoisesti yhteisen näkemyksen valitusta aiheesta

Valmennus koostuu kolmesta tapaamisesta sekä seurantatapaamisista sovittujen ajanjaksojen jälkeen.

 

Lisätietoja 4stairs-valmennuksesta: toimitusjohtaja Pauliina Inervo, p. +358 44 344 5677

Kommentteja 4stairs-valmennukseen osallistuneilta:

”Luovuuden käyttäminen”

”Ensimmäisen tunnin herättämä toivo”

”Ideat, ajatukset, kuuntelu, hiljaisuus”

”Erilainen tapa ratkaista ongelmia”

”Jos on mukana tosissaan, saa hyödyn”

Lue myös Hannakaisa Haanpään (Kangasalan kaupunki) haastattelu

Katso myös:

Esimiesvalmennus KOKEVA™

Muutosvalmennus

Esiintymisvuoro™-valmennus

Petri_Seppä.jpg

Petri Seppä

 

Petrillä on kulttuurialojen lisäksi 20 vuoden kokemus myynti- ja markkinointiviestinnän työtehtävistä. Hänen näkemyksensä mukaan työelämässä hierarkiat ja opittu ryhmädynamiikka ovat usein ongelmaratkaisun esteenä. Juuri tähän käytösrutiinin vaimentamiseen hän on kehittänyt 4stairs-metodinsa. Valmennuksen aikana hiljaisemmatkin osanottajat saavat ideansa ja mielipiteensä esiin.


Valmentaja

Pauliina.jpg

Pauliina Inervo

 

Pauliina on työskennellyt yli 20 vuoden ajan erilaisissa henkilöstö-, talous- ja liikkeenjohtotehtävissä johtajana, esimiehenä, asiantuntijana ja yrittäjänä. Hänellä on useiden vuosien kokemus niin julkishallinnon, yhtymien kuin pk-yritysten ja kansainvälisten suurkonsernienkin toiminnasta. Hän uskoo yhdessä tekemisen voimaan sekä eri toimintojen ja osaamisten ristiinpölyttämisen tuloksellisuuteen. Hän kannustaa työyhteisöjä ennakkoluulottomaan ja itsenäiseen ajatteluun sekä edelläkävijyyteen.

Toimitusjohtaja, valmentaja, Cert. Progress Coach, KTM

Mitä on 4stairs-valmennus?

4stairs-valmennus on ongelmanratkaisumenetelmä, joka perustuu osaamisen, luovuuden ja keskittymisen hyödyntämiseen työyhteisöissä. Valmennuksen avulla löydetään uusia näkökulmia yhteiseen toimintaan sekä yksilön että koko työyhteisön kannalta.

Valmennuksessa osallistujat tuovat äänettömässä keskustelussa esiin omista lähtökohdistaan kumpuavia ajatuksia. Jokaisen panosta tarvitaan ideoiden kehitystyöhön yhteisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Valmennuksessa edetään mielen keskittyneestä harhailusta ryhmätyöskentelyyn ja ryhmiteltyihin asiakokonaisuuksiin.