Muutosmietinta.jpg

Muutosvalmennus: pitkäjänteistä parantamista

Muutostilanteessa yrityksen johto kohtaa tarpeen kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja, rakentaa uusia valmiuksia ja kehittää keinoja uuden toimintakulttuurin läpiviemiseen. Muutoksessa onnistuminen edellyttää henkilöstön osallistamista ja samalla sitouttamista muutosprosessiin ja uusiin toimintatapoihin.

 

Muutosvalmennuksella ja siihen liittyvällä sparrauksella tuemme yrityksen johtoa ja esimiehiä muutosten onnistuneessa läpiviemisessä ja yhteiseen tulevaisuuteen sitouttamisessa. Lisäksi autamme yrityksen henkilöstöä kehittämään ja sisäistämään omat valmiutensa uuden toimintakulttuurin ja arvojen luomiseen ja kohtaamiseen.

 Valmennuksessa

Digitaalisuus ja vuorovaikutus ovat keskeiset valmennustyökalut kaikissa valmennuksissamme.

Katso myös:

Esimiesvalmennus KOKEVA™

Esiintymisvuoro™-valmennus

  • tuemme yrityksen johtoa ja esimiehiä muutosjohtamisessa yksilö- ja ryhmäsparrauksella.

  • osallistumme dialogisilla valmennusmenetelmillämme yhteisen tahtotilan luomiseen ja vahvistamiseen sekä muutoksen läpiviemiseen.

  • nostamme esiin parhaat käytännöt hyödyntämällä kokemuksellista vertaisoppimista ja tuemme yhteishengen, yhteisen työkulttuurin, pelisääntöjen ja arvopohjan vahvistamista.

Ota yhteyttä: toimitusjohtaja Pauliina Inervo, p. +358 44 344 5677