Osaaminen2.jpg
Osaamisen tunnistaminen

Osaamisen tunnistus ja tuotteistus

Olemme Trimmi Inspiressa kehittäneet osaamisen tunnistamiseen toimintamallin, jonka avulla autamme yrityksiä tunnistamaan osaamista oikeanlaista roolitusta ja seuraajasuunnittelua varten. Tuotteistamme osaamisen hyödynnettäväksi oikealla tavalla ja sisäisten rekrytointiprosessien helpottamiseksi. Samalla toimintamallimme ohjaa osallistujia tiedostamaan oman osaamisensa, mikä lisää itsetuntemusta, vahvistaa itsetuntoa ja keskinäistä luottamusta sekä kehittää vuorovaikutustaitoja.

Työelämän murros tuo tullessaan paitsi uudistuvaa teknologiaa ja vaikutuksia markkinatilanteeseen myös muutoksia henkilöstön työnkuviin ja osaamiseen. Uusia ammatteja syntyy jatkuvasti, ja niissä tarvitaan uutta ja uudenlaista osaamista. Jotta mahdollista osaamisvajetta pystytään paikkaamaan, yritysten on ensin tunnistettava käytettävissä oleva osaaminen.

Mikäli osaamisen tunnistamisprosessissa huomataan uusien tilanteiden aiheuttamaa osaamisvajetta, sen paikkaamisessa voidaan käyttää ekosysteemistä osaamisen kehittämisprosessia. Lue lisää Co-skilling™-menetelmästämme.

Kuva1.jpg