Palveluratkaisut

Tarjoamme Trimmi Inspiressa asiakkaillemme uudenlaisia palveluratkaisuja, joiden avulla vahvistamme heidän tuloksellista toimintaansa ja henkilöstönsä osaamista.

 

Keskeisiä toimintatapojamme ovat:

  • osallistava johtaminen

  • ratkaisujemme laadunvarmistus

  • tuloksellisuuden mittaaminen

 

Koko ajan uudistuva teknologia, markkinatilanteen tai yrityksen elinkaaren muutokset sekä vaatimukset yhä laajempien kokonaisuuksien hallinnasta edellyttävät uusia valmiuksia ja ketteryyttä vastata niiden synnyttämiin haasteisiin.

Ecosystemic Co-skilling™

​​

Ecosystemic Co-skilling™ on menetelmä työelämän murrostilanteisiin ja henkilöstön kehittämiseen. Lisäämme henkilöstön osaamista ja nopeutamme uudistumista ja oppimista yrityksesi asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Yhdessä.jpg
Valmennusta osaamiseen

​​

Valmennuksemme lisäävät osaamista ja vahvistavat suoritusta. Uudistumista tapahtuu dialogin ja vuorovaikutuksen avulla sekä kokemuksella kerättyä osaamista hyödyntämällä.

Trim-Upskilling: Osaamisen kehittäminen
Laadukasta johtamista
Trim™-ratkaisuissamme autamme asiakkaitamme määrittelemään liiketoimintansa suunnan ja tarvittaessa olemme mukana tavoitteisiin tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisessa.
Kokemuksellinen valmennus