Alaistaidot kunniaan

Updated: Sep 4, 2018

(Media Lead Marja Kauppila, Trimmi Inspire Oy) Päivi Myllykangas luonnehtii blogissaan (9. heinäkuuta) hyvän johtajan ominaisuuksia ja taitoja sekä korostaa empatian ja luottamuksen merkitystä. Luottamuksellisen esimies-alaissuhteen syntymisessä tarvitaan oikeaa asennetta myös alaisen suunnalta, jotta yhteistyö on joustavaa ja sujuvaa. Hyviä alaistaitoja kysytään varsinkin nyky-yhteiskunnassa, jossa muutokset ovat väistämättömiä työpaikalla kuin työpaikalla.


Soitan poikkihuilua harrastuspohjalta toimivassa salonkiorkesterissa. Orkesterissa kapellimestarin rooli on kiistaton; valkoista tahtipuikkoa heiluttava henkilö on pomo, joka näyttää suunnan orkesterille. Hän määrittelee mm. soiton dynamiikan ja nopeuden ja luo jo harjoitteluvaiheessa visiota siitä, miltä soiton pitää loppupeleissä kuulostaa.


Minun tehtäväni soittajana edellyttää samantapaisia alaistaitoja kuin työelämä. Yksilötasolla minun on huolehdittava omasta osaamisestani ja oltava valmis kehittämään sitä - harjoittelemaan tarvittaessa lisää parantaakseni soittotaitoani. Minun tulee osallistua yhteistyöhön oman sektioni eli muiden huilistien kanssa; sovittava soolojen soittajasta, verrattava huilun virettä muihin soittimiin ja kuunneltava muiden huilujen sointia. Minun on sopeuduttava myös koko orkesterin soittoon ja saundiin; noudatettava soitossani kapellimestarin käsien liikkeistä saamiani ohjeita ja varmistettava, että toimin yhteisten tavoitteiden mukaisesti.


Samalla tavalla minun tulee toimia työelämässä. Tehdessäni parhaani niin yksilönä, omassa tiimissäni kuin työpaikalla yleensä minun on huolehdittava omasta osaamisestani, oikeanlaisesta suhtautumisesta sekä asenteesta yhteistyössä työtovereiden ja esimiehen kanssa. Suhtautuessani avoimesti uuden oppimiseen, arvioidessani omaa tekemistäni välillä kriittisestikin ja ottamalla vastaan palautetta ammennan niin orkesterista kuin työstäkin motivaatiota ja intoa, joka vie minua eteenpäin.

Olennaisena seikkana onnistuneessa yhteistyössä on luottamuksellinen ja suvaitseva suhde kapellimestariin ja vastaavasti työelämässä esimieheen. Kumpikaan osapuoli ei pysty luomaan toimivaa esimies-alaissuhdetta yksin. Alaisella ja esimiehellä on oltava samantapainen näkemys siitä, mitä toinen toiselta odottaa, ja palautteen antaminen ja saaminen on olennaisen tärkeää avoimessa keskustelussa. Alaisella on oltava ymmärrystä siitä, miksi milloinkin toimitaan valitulla tavalla. Hänellä tulee olla valmiudet kehittää omaa osaamistaan muutoksen suuntaan ja pystyttävä pyytämään siihen tarvittaessa esimieheltä tukea.Näillä asioilla luodaan työn mielekkyyttä, motivaatiota ja hyvinvointia. Oman asiantuntemuksen käyttö, oman osaamisen edistäminen ja luottamuksellinen suhde niin muihin työntekijöihin, tiimiin kuin esimieheenkin johtavat siihen, että siinä missä huilun pakkaaminen koteloonsa ja suuntaaminen kohti orkesteriharjoituksia on innostavaa ja mielekästä, maanantaiaamun herääminen ja työtovereiden sekä esimiehen kohtaaminen eivät tunnu raskaalta, vaan innostavalta, elämään merkitystä ja sisältöä tuovalta tekemiseltä.Media Lead Marja Kauppila, Trimmi Inspire Oy

1 comment

Recent Posts

See All