Arvokkaat sosiaaliset taidot

Keskustelut työtovereiden kesken, esimiehen kanssa tai tiimissä laajentavat näkemystä ja antavat oman lisänsä työtehtävien suorittamiseen. Keskinäinen kanssakäyminen, vuorovaikutus, kontaktien ylläpito ja hyödyntäminen nousevat jatkossa arvoon arvaamattomaan, kun yhä suurempi osa töistä tehdään digitalisaation ja automaation keinoin. Inhimillinen vuorovaikutus vie asioita eteenpäin, voimaannuttaa tekijöitä ja antaa niin työtovereiden kuin asiakkaidenkin keskuudessa tunteen keskinäisestä arvostuksesta ja ymmärryksestä.


Kanssakäyminen ei tänä päivänä onneksi lopu, vaikka maamme hallitus ohjaakin meitä nyt koronaviruksen leviämisen seurauksena entistä enemmän etätöihin. Digitaaliset yhteydet toimivat ja me suomalaiset osaamme niitä hyödyntää tarvittaviin yhteydenpitoihin, vaikka ne eivät kasvokkain keskustelua täysin korvaakaan. Ilmeet, eleet ja puhe välittyvät kuitenkin internetinkin välityksellä. Valmennustemme osalta etäsparraus ja palautteiden kerääminen digitaalisilla välineillä ovat jo nyt arkipäivää ja osa asiakaskommunikointia.Sosiaaliset taidot ovat entistä tärkeämpiä työelämässä, näin otsikoivat myös Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijat Juho Jokinen ja Antti Sieppi artikkelinsa Talous ja yhteiskunta (2/2018) -lehdessä. Tarkastelussaan he toteavat, että sosiaalisten taitojen merkitys on kasvanut Suomen työmarkkinoilla ja vastaavasti työllisyysosuus on kasvanut ammateissa, jotka painottavat vuorovaikutusta.


Sosiaalisten taitovaatimusten taso vaihtelee ammateittain. Korkeita sosiaalisia taitovaatimuksia edellytetään mm. johtajilta, opettajilta ja terveydenhuollon asiantuntijoilta; keskimääräisiä esimerkiksi palvelualan edustajilta ja asentajilta, näin Jokinen ja Sieppi. Sosiaalisiin tilanteisiin liittyy myös ominaisuuksia kuten asiayhteyksien ymmärtäminen, tilannetaju ja oikeanlainen reagoiminen. Yhdysvalloissa on todettu sosiaalisten taitojen yhteys ansiotasoonkin: sosiaalisesti kyvykkäämmät työntekijät ansaitsevat muita enemmän.


Oman osaamisensa jatkuva kehittäminen, kyky sopeutua työpaikan muuttuviin osaamistarpeisiin ja inhimillinen vuorovaikutus ovat taitoja, jotka painottuvat tulevien vuosien aikana entisestään. Työelämän murros merkitsee joidenkin ammattien häviämistä mutta toisaalta uusien syntymistä, ja oma osaaminen on sopeutettava uuden ajan vaatimuksiin. Edes luovat alat kuten musiikki ja kuvataiteet eivät Jokisen ja Siepin mukaan enää säästy digitalisaatiolta tai automaatiolta, vaan uudet tavat ja ammatit valtaavat alaa myös niillä.Marja Kauppila Media Lead Trimmi Inspire Oy

Lähde: Jokinen Juho, Sieppi Antti, Sosiaaliset taidot ovat entistä tärkeämpiä työelämässä, Talous ja yhteiskunta 2/2018


0 comments

Recent Posts

See All