Edistä työntekijöidesi työssäoppimista - kehität samalla yrityksesi kilpailuetua

(Sari Mäkelä, HR & Growth Lead, Trimmi Inspire Oy) Aikuinen oppii tehokkaimmin toiminnallisesti kokemalla, kokemuksia jakamalla ja liittämällä uutta aiemmin koettuun. Tärkeää on päästä pohtimaan ja keskustelemaan opittavista teemoista yhdessä muiden kanssa ja soveltaa opittua omaan arkityöhön. Keskeisiä ovat kokeilut, uudella tavalla tekeminen ja oman toiminnan arviointi yhdessä muiden kanssa.


Oppimisen on oltava tavoitteellista ja sisäistä motivaatiota herättävää. Rohkeuden periaatteen mukaisesti on mentävä omalle uteliaisuusalueelle, jossa luovuus ja epämukavuus tuottavat uutta ja haastavat kokeilemaan. Toiminnalliset menetelmät auttavat uuden oppimisessa. Oppimisen tuloksia on hyvä varmistaa reflektoimalla, vertaispalautteen avulla sekä ulkopuolisen valmentajan arvioinnilla. Työntekijän onkin tärkeää saada omaa työtään arvioivaa palautetta mahdollisimman pian, ja arviointia kannattaa tehdä monipuolisesti.


Arkityö on täynnä oppimisen paikkoja


Työelämän murros haastaa meistä jokaisen oppimaan jatkuvasti uutta. Toimintatavat muuttuvat nopeasti, joten oppimisen vauhdittamisesta ja jatkuvasta työssä oppimisesta tulee entistä tärkeämpää. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä tunneosaaminen auttavat rakentamaan luottamusta ja innovoimaan uutta. Jatkuvassa muutoksessa jokainen työntekijä tarvitsee vahvaa taitoa johtaa itseään ja erityisesti hyvää muutos- ja selviytymiskykyä. Yritykselle on kilpailuetua myös siitä, että se tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden tarttua kaikkiin työn tarjoamiin oppimisen tilaisuuksiin.
Jatkuvasti muuttuva työelämä luo kaiken aikaa hyviä työssä oppimisen tilanteita, kunhan vain otamme ne tavoitteellisesti käyttöön. Omasta työstä nousevien esimerkkien tai rakennettujen simulaatioiden kautta voi hyödyntää kaikkien asiantuntemusta ja oppia uutta yhdessä keskustellen.


Aktiivinen osallistuminen ja mahdollisuus käyttää erilaisia oppimisen menetelmiä monipuolisesti ja joustavasti on tärkeää. Parhaimmillaan oppiminen on toiminnallisia kokeiluja arkityössä. Pysähdytään yksin, yhdessä tai ulkopuolisen valmentajan kanssa pohtimaan kokeilujen antia:


- Mihin pyrimme?

- Mitä oikeasti tapahtui?

- Mitä siitä opimme ja mitä voisimme jatkossa tehdä toisin?


Kiihdytä työssä oppimista kilpailuedun saavuttamiseksi


On yllättävää, miten vähän esimerkiksi projektiliiketoimintaa tekevissä yrityksissä hyödynnetään yhteistä projektin aikaista tai projektin päättymisen jälkeistä systemaattista arviointia. Oppiminen vaatii kokemusten jakamista ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä myös yhdessä asiakkaiden kanssa. Onhan kyseessä kuitenkin yrityksen ydintoiminto ja viime kädessä sen kilpailuetu. Mitä asiakaslähtöisemmin ja laadukkaammin projektit toteutetaan, sitä parempi lisäarvo asiakkaalle. Arjen kiireessä parhaat oppimisen paikat voivat jäädä hyödyntämättä!


Työssä oppimista on mahdollista tehostaa ja kiihdyttää prosessimaisilla, osallistavilla ja vuorovaikutteisilla kokemuksellisen oppimisen menetelmillä. Yritysten ekosysteemeissä oppimista voidaan kiihdyttää merkittävästi niin, että kaikki verkostossa oppivat uutta ja hyötyvät.


Jos haluat kuulla lisää vaikuttavasta työssäoppimisesta ja avata kiihdytyskaistan yrityksesi osaamisen kehittämiseksi, me Trimmi Inspire Oy:ssä autamme mielellämme! Ota yhteyttä, niin etsitään yhdessä arkityönne oppimisen paikat ja varmistetaan yrityksenne kilpailuedun kehittyminen!
HR & Growth Lead Sari Mäkelä, Trimmi Inspire Oy

0 comments

Recent Posts

See All