Kasvattaako kesäloma resilienssiämme?

Suomen suvi on vihreimmillään ja kauneimmillaan, eikä edes juhannuksena tarvinnut palella. Koululaiset ovat kirmanneet jo hyvän aikaa kesälaitumilla, ja moni työssä käyväkin on aloittanut tai aloittamassa pisimmän vuosittaisen vapaansa.


Lapsuudessani muutimme heti kesäkuun alussa kesälaitumille Teiskoon, jota silloin ei ollut vielä liitetty Tampereeseen. Kimpsut ja kampsut pakattiin kolmeksi kuukaudeksi ja suunnattiin Näsijärven rantaan alkeellisiin oloihin. Päivät kuluivat uimassa ja vapaudesta nautiskellen.


Mikä on kesäloman anti pitkän talven töissä ahertaneelle? Vapaa-aikaa, rentoutumista, mielekkäitä kokemuksia, perheen kanssa oleskelua. Kasvattaako kesäloma myös resilienssiämme?


Resilienssi-käsitteelle ei ole yhtä ainoaa suomenkielistä käännöstä, vaan puhutaan mm. selviytymiskyvystä, joustavuudesta, sopeutumis- tai palautumiskyvystä, sinnikkyydestä, ennakoimisesta, kotimaisittain jopa sisukkuudesta. Kyse on siitä, kuinka hyvin pystyy vastaanottamaan elämän väistämättä tarjoamia iskuja ja selviämään niistä, kukin tavallaan. Resilienssin määrään vaikuttavat toki henkilökohtaiset ominaisuudet, mutta toimiva kontakti ympärillä olevien ihmisten kanssa lisää resilienssiä ja auttaa tositilanteessa selviytymään. Kesäloma tarjonnee mahdollisuuden resilienssin kasvattamiseen irrottautuessamme kiireestä ja stressistä, joita arki meille usein aiheuttaa ja vaihtaessamme ne loman ajaksi mielekkäisiin ja rentouttaviin puuhiin.

Työelämässä olennaisia asioita resilienssin kasvattamiseksi ovat mm. halukkuus ja kyky oppia uutta sekä jatkuva vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa. Näiden asioiden parantamiseen tähtäämme kaikilla valmennuksillamme. Trim-Upskilling™-prosessissa ja mm. esimiesvalmennuksissa tarjoamme mahdollisuuden oppia oman tai toisen organisaation kollegoilta uusia käytänteitä ja hiljaista tietoa, jotka muuten eivät välttämättä välittyisi eteenpäin yrityksissä ja niiden välillä. Osaaminen ja sen kehittymisen tunnistaminen omassa itsessä lisäävät itseluottamusta ja vahvuutta työelämässä – ja samalla resilienssiä. Korostamme arvostavaa vuorovaikutusta, jatkuvaa dialogia sekä tilannevalmiuksien kehittämistä, joka auttaa meitä hallitsemaan vaikeita tilanteita. Avoin keskustelu ja verkottuminen lisäävät ymmärrystä muita ja samalla kokonaisuutta kohtaan. Näin pystytään analysoimaan paremmin oman työyhteisön toimintatapoja ja synnyttämään uusia ­­ideoita työn kehittämiseksi.


Loman aikana voimme antaa resilienssin kasvaa siitä enempää huolehtimatta. Toivotan hyvää kesää ja aurinkoisia lomasäitä!


Marja Kauppila Media Lead Trimmi Inspire Oy


0 comments

Recent Posts

See All