Koronakurimuksesta kukoistukseen

Updated: Oct 14, 2020

Korona on saanut monen ihmisen ja yrityksenkin vetäytymään ja odottelemaan aikaa parempaa. Nyt ei kuitenkaan ole aika lopettaa yhteydenpitoa tai laittaa päätä pensaaseen ja odottaa, että tilanne menee ohi. On edelleen aktiivisen vuorovaikutuksen aika. Vuorovaikutus ja kohtaamiset on toteutettava harkiten ajan hengessä joko täysin etänä tai epidemiaan liittyviä turvaohjeita tiukasti noudattaen. Panostamalla esimiestyöhön etänäkin ihmiset kohdaten, ketterään strategiseen uudistumiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen jokainen yritys löytää omat eväänsä menestykseen.


Tunnista haasteet


”Korona on opettanut, että etäjohtamisosaamista pitää entisestään kehittää.”


”Ketterä strateginen uudistuminen on nyt keskiössä.”


”Uudet toimintatavat ja ratkaisut edellyttävät uutta osaamista. Olemassa oleva osaaminen pitäisi nyt saada kartoitettua, jotta tietäisimme, mitä meillä on jo käytettävissä, mutta hyödyntämättä. Nyt on pakko tehdä jotain uutta ja eri tavalla, jotta vältymme yt:iltä”.

Nämä sitaatit kiteyttävät mielestäni hyvin tilanteen, missä useat yritykset ovat kevään ja tämänhetkisen koronatilanteen seurauksena. Huomattavaa on, että ne kaikki osoittavat, että yrityksillä on koronan ansiosta selvä tuntuma menestymiseensä liittyvistä ongelmakohdista. Kyse ei välttämättä ole ensisijaisesti ongelmista, jotka korona olisi aiheuttanut, vaan pikemminkin jopa pitkäaikaisista puutteista, jotka koronan aikainen etätyö ja epidemiatilanne ovat nostaneet pintaan. Tämä on hyvä uutinen: koronasta huolimatta ja pitkälti sen ansiosta yritykset ovat tunnistaneet niin oman toimintansa ja yrityskulttuurin vahvuudet kuin myös piilossa olleet haasteet, uhkat ja mahdollisuudet.


Samalla nuo edellä siteeratut lauseet osoittavat, että suomalaiset yritykset eivät pääsääntöisesti jää niin sanotusti tuleen makaamaan tai suhtaudu kriiseihin luovuttaja-asenteella. Tilanne on tyypillisesti päinvastoin: yritykset haluavat turvata toimintansa jatkuvuuden, ja siksi kriisien tullen maalaisjärki ja käytännönläheinen analyyttisyys nostavat pikimmiten päätään ja ratkaisujen hakeminen aloitetaan välittömästi.


Muutostarpeet on yrityksissä siis viimeistään nyt selkeästi tunnistettu. Eteenpäin pääsyyn tarvitaan liikettä ja toimintaa. Liiketoimintaa eli sitä, mitä varten yritykset ovat ensisijaisesti olemassakin. Ja paradoksaalista on, että nyt jos koska itse kunkin täytyy pysähtyä hetkeksi, jotta liike ja toiminta tuottaisivat parhaan tuloksen. Joillekin tuo pysähtyminen tarkoittaa vuosien saatossa syntyneiden rönsyjen rajuakin karsintaa, joillekin toiminnan jäntevöittämistä tai jopa täysin uudelleen suuntaamista, nahan luomista.Löydä muutostarpeet


Käytännössä suuri osa yrityksistä on saanut ja joutunut siirtymään vakaasta, vakiintuneesta tilastaan ”Start Up -moodiin”. Siinä olotilassa menestyvät parhaiten ne, joilla on usko ja luottamus omaan henkilöstöönsä sekä kyky ja välineet toimia ”äärimmäisen epävarmuuden vallitessa”. Tuo epävarmuus on kuitenkin vain näennäistä. Kuten jo totesin, viimeistään pysähdyksensä ansiosta itse kukin toimija kykenee löytämään asiat, jotka täytyy muuttaa ja joiden ansiosta menestyminen on mahdollista.


Näin saamme yrityksissä olevan aivokapasiteetin ja osaamisen täysimääräisesti innovoimaan ja luomaan uutta sekä ylläpitämään ja vahvistamaan pandemiankin aikana toimiviksi todettuja tuttuja toimintamalleja, tuotteita ja palveluita. Näillä eväillä turvalliset (etä)kohtaamiset, liike ja toiminta ovat mahdollisia, ja voimme koronan kurimuksessakin elää epidemian myötä kehitettyjen ja vakiintuneiden toimintatapojen mahdollistamaa uutta hyvää aikaa.


Syysterveisin Pauliina

0 comments

Recent Posts

See All