Mukana työelämän muutoksessa

Updated: Sep 4, 2018

(Toimitusjohtaja Pauliina Inervo, Trimmi Inspire Oy) Työelämän murros on puheenaihe, jolta harva yritys nykyisin välttyy. Silmät kannattaakin nyt pitää avoinna yhteiskunnassa, jossa työn muuttuminen on vahvasti käynnissä. Kouluttautuminen ammattiin on yhä olennaisen tärkeää, mutta koska työn sisältö voi muuttua nopeastikin, taitojen päivittäminen tulee ajankohtaiseksi useitakin kertoja työuran aikana. Miten voimme innostaa työntekijöitämme uudistumaan, omaksumaan uusia asioita ja kehittämään omaa työtään pysyäksemme mukana kehityksessä?


Uudenlaisten työelämätaitojen tarve, kyky kohdata asiakas ja laajeneva yhteistyö. Nämä ovat yritysten ja niiden johtohenkilöiden kohtaamia haasteita meneillään olevassa murroksessa. Globalisaatio, digitalisaatio ja tietotyön automatisoituminen ovat muuttamassa työn luonnetta. Uudenlaista osaamista tarvitaan, jotta eteen tulevat haasteet voitetaan.

Olemme Trimmi Inspiressa kehittäneet osaamisen uudistamiseksi menetelmiä, joiden avulla voimme auttaa muutospaineessa olevia yrityksiä. Mielestämme strategisessa uudistumisessa on ensiarvoisen tärkeää laajentaa yhteistyötä ja saattaa yhteen yrityksiä, joiden osaajat voivat välittää toisilleen hiljaista tietoa ja soveltavaa osaamista jo hallitsemiensa asioiden osalta: tekeminen, joka on yhdelle rutiinia, voi olla toiselle uraa uurtavaa uutta. Avullamme yritykset voivat luoda yhdessä ekosysteemin, jonka sisällä niiden asiantuntijat voivat tavoitteellisesti jakaa, päivittää ja vaihtaa osaamistaan, tietojaan ja kokemuksiaan omasta työstään. Uudistua yrityksen strategian suuntaisesti.


Tarvitaan uudenlaista luottamusta, jolloin yritykset tuottavat ekosysteemin sisällä lisäarvoa työlle ja uusia ratkaisuja kaikille siihen kuuluville yrityksille. Olemme ottaneet roolin tämän uudenlaisen yhteistyön aikaansaamiseksi, koska koemme sen tärkeänä. Edistämme yhteistyön syntymistä, hiljaisen tiedon jakamista ja kokemuksellista oppimista kaikkien osallistuvien osapuolien hyväksi: osaaminen on oikea-aikaisesti, oikeanlaisena ja oikeissa mittasuhteissaan siellä, missä sitä tarvitaan.


Henkilöstön osuutta työn kehittämisessä ei voi riittävästi korostaa. Jokaisella osaajalla on annettavaa oman työnsä sisällöstä. Motivoitunut työntekijä on valmis kehittämään osaamistaan, pyrkii mahdollisimman tasokkaaseen laatuun ja toimii yrityksen tavoitteisiin sitoutuen huomatessaan, että häntä kuunnellaan. Hän tekee näkymättömän näkyväksi.


Toimitusjohtaja Pauliina Inervo, Trimmi Inspire Oy

0 comments

Recent Posts

See All