Osaaminen ei jakamalla vähene

Updated: Sep 4, 2018

( Senior Advisor Sirkkaliisa Virtanen, Trimmi Inspire Oy) Kalevalassa seppä Ilmarinen takoi Pohjan akalle Sammon vastineena tyttärestä, jota akka ei Ilmariselle antanutkaan. Pohjan akka vei Sammon kivisen mäen sisään, juurrutti sen maaperään ja sulki seitsemän lukon taakse. Sampo jauhoi rikkautta ja hyvinvointia vain Pohjolan väelle. Seitsemän lukkoakaan eivät riittäneet, kun petoksella saatu Sampo ryöstettiin Pohjolan väeltä takaisin. Ryöstöretki päättyi kuitenkin onnettomasti kaikkien kannalta, koska Sampo hajosi taistelun tuoksinassa, eikä siitä ollut enää hyötyä kenellekään.


Tämän päivän maailmassa osaaminen on hyvinvointia ja elinvoimaa jauhava Sampo. Se eroaa seppä Ilmarisen takomasta Sammosta siinä, että immateriaalista osaamista ei kukaan voi ryöstää pois osaajaltaan. Sen sijaan osaamista voi kyllä jakaa, ja vieläpä niin, että se ei vähene, vaan useimmiten lisääntyy jaettaessa. Osaamisen jakamisessa sekä vastaanottajan että jakajan taidot vahvistuvat. Tästä on saatu vuosien varrella paljon näyttöä mm. julkisen sektorin virkamiesvaihdon osalta.


Nykyaikainen verkostojen yhteiskunta on teoriatasolla nähty tiivistyvän yhteistyön alustana. Käytännössä esimerkiksi osaamisen jakaminen vaikkapa yritysverkostoissa on ollut enimmäkseen jäsentymätöntä ja satunnaista, vaikka kaikilla olisikin aina jotain opittavaa toisiltaan. Suomalaiseen perusluonteeseen taitaa kuulua omillaan sinnittely sellaisissakin ongelmissa, joissa naapuri ehkä on jo ratkaisun löytänyt. Huoli osaamisen ajantasaisuudesta tai arjen rutiinien tökkimisestä on aihe, josta ei mielellään keskustella ulkopuolisten kanssa, koska sen ajatellaan heikentävän oman yrityksen uskottavuutta. Myös pelko liikesalaisuuksien vuotamisesta on usein rajoittanut osaamisen jakamista tai vuorovaikutuksen syventämistä yritysten välillä.


Osaamisen varmistaminen alati muuttuvassa työelämässä on tärkeää myös eri aloja uhkaavan työvoimapulan edessä. Oman työn kokeminen arvokkaaksi lisää sitoutuneisuutta ja on omiaan vahvistamaan jatkuvuutta yritysten toiminnassa. Työn parempi hallinta osaamista laajentamalla ja mahdollisuus kehittää omaa työtään lisäävät työmotivaation ja työssä jaksamisen ohella myös yrityksen tuottavuutta. Ekosysteemistä voi löytyä oikotie ongelmien ratkaisemiseen ja vahvempaan osaamiseen.
Trimmi Inspire Oy perustettiin uudenlaiseksi sillan rakentajaksi yritysten kehittämistarpeissa jakamaan ja vahvistamaan vuorovaikutteisesti tapahtuvaa osaamista. Olemme tehneet yhteistyöstä tavoitteellista ja arvioitavaa toimintaa, jossa kaikki mukaan lähteneet voittavat, kaikki ovat prosessin jälkeen enemmän kuin ennen sitä. Onnistumisen takuu on siinä, että rakennamme kahdenkeskiselle vuorovaikutukselle räätälöidyt ratkaisut, varmistamme prosessin etenemisen ja prosessin päätyttyä arvioimme sen. Laajeneva ekosysteemimme on tehnyt mahdolliseksi erilaisten osaamisten ja tarpeiden yhyttämisen ilman, että kenenkään liikesalaisuudet vaarantuvat.


Suomi on iso maa, jossa on vähän väkeä. Globaaleilla markkinoilla meidän yhteinen rikkautemme on nyt ja tulevaisuudessa osaaminen, laatu ja luotettavuus. Jotta yrityksissä voidaan keskittyä ydinasioihin, pitää puitteiden, toimintakulttuurin ja resurssien olla kohdallaan. Good practice – tiedon jakaminen ekosysteemissä mukana olevien kesken vahvistaa kaikkia osapuolia. Trimmi Inspire etsii parhaat kumppanit kuhunkin tilanteeseen, toimii sillanrakentajana ja seuraa ja arvioi hyvien käytäntöjen implementointia.


Senior Advisor Sirkkaliisa Virtanen, Trimmi Inspire Oy


0 comments

Recent Posts

See All