Työn oppimista työtä tehden

Updated: Sep 4, 2018

(Asiakkuuspalvelujohtaja Kati Kinnunen, Grano Oy) Viime keväänä Grano Oy oli uuden edessä. Uuden myynnin mallin myötä Granossa päätettiin perustaa valtakunnallinen asiakaspalvelu vahvistamaan pienten ja keskisuurten asiakkaiden myyntipalvelua sekä yhtenäistämään asiakaspalvelua. Erinomaista osaamista talon sisältä jo löytyikin, mutta miten jalostaa tämä osaaminen asiakaspalvelu- ja myyntiosaamiseksi?


Samaan aikaan, kun asiakaspalvelustrategia valmistui kesän korvilla, tuli Granon HR:stä yhteydenottoliidi Trimmi Inspire Oy:n toimitusjohtajalle Pauliina Inervolle. Tätä kautta tulivat tutuiksi niin Trimmi Inspire, Upskilling™-prosessi kuin tuleva yhteistyökumppani Suomen Telecenterkin.


Alkoi hahmottumaan mielenkiintoinen, uudenlainen oppimisprosessi ja ratkaisu tulevan asiakas- ja myyntipalveluosaamisen kehittämiseksi. Tulevista Granon asiakaspalvelun palveluneuvojista löytyi kaksi ennakkoluulotonta työtekijää – Erja ja Riina, joilta löytyi kyky heittäytyä uuteen tilanteeseen. Tämä kaksikko aloitti työt Suomen Telecenterissä samaan aikaan, kun ryhmä uusia työntekijöitä aloitti kesätyöt Suomen Telecenterissä!
Mitä tuli opittua kahden kuukauden Upskilling™-opintomatkalla?


Uusi ”oppimisympäristö” tarjosi mahdollisuuden Granon asiakas- ja myyntipalvelulle uusien myyntivalmiuksien harjoittelun ja omaksumisen, työn seurannan merkityksen ja myönteisen asenteen merkityksen työn suorittamiselle. Näitä ja uusia kokemuksia rikkaampina kaksikko palasi kesän jälkeen oman työnsä ääreen.


Erityisesti tässä uudessa tilanteessa, jossa oli tarkoitus synnyttää uutta ja uudenlaista tekemistä Granon asiakaspalveluun, Upskilling™-prosessi toimi erinomaisesti. Nyt ja jatkossa, kun osaamista on jo itsellämme, voimme jatkaa uusien toimintatapojen juurruttamista asiakaspalvelun sisäisesti. Iso kiitos kuuluu kaiken alkuun panijalle ja prosessin laadun varmistajalle Trimmi Inspirelle kuten myös kouluttajalle Suomen Telecenterille, mutta ennen kaikkea Erjalla ja Riinalle, joiden rohkeus lähteä tälle hienolle matkalle mahdollisti koko asiakaspalvelulle uuden oppimisen!Asiakkuuspalvelujohtaja Kati Kinnunen, Grano Oy


0 comments

Recent Posts

See All