Esimiesvalmennuksesta uusia valmiuksia työhön

Saarioisilta lähdettiin esimiesvalmennukseen mukaan Trimmi Inspiren yhteydenoton myötä. Kiinnostusta valmennusta kohtaan löytyi esimiesten joukosta saman tien. Ajatustenvaihto muiden esimiestehtävissä toimivien kanssa, erilaisten työtehtävien käsittely ja pohdinta workshopien aikana sekä paritehtävät herättivät runsaasti mielekästä keskustelua osanottajien keskuudessa.

 

Rohkeutta haasteisiin ja kokemusten vertailua

Tuija Juuri on ollut työssä Saarioisten Valkeakosken tehtaalla 17 vuotta. Vuodesta 2006 hän on toiminut esimiestehtävissä, ensin tuuraavana ja sitten vakituisena esikäsittelyn esimiehenä. Hänen osastollaan käsitellään lihaa ja muita raaka-aineita. Alaisia Tuijalla on tällä hetkellä 26.

- Lähdin esimiesvalmennukseen mukaan tosi mielelläni. Oli hyvä, että valmennuksessa oli mukana esimiehiä eri firmoista. Keskusteluissa kuuli kokemuksia henkilöiltä, jotka työskentelevät samojen asioiden parissa, Tuija toteaa.

Tuija Juuri, Saarioinen Oy

-    Olen saanut valmennuksessa enemmän rohkeutta ottaa asioita esille ja keskustella niistä mm. oman esimiehen kanssa. Asioihin kannattaa puuttua mahdollisimman nopeasti ja niistä kannattaa puhua avoimemmin. Käytännön harjoitukset olivat kivoja, vaikka niissä oli vaikea omaksua työntekijän roolia pyytämässä vapaata tms.


-    Vaihtopäivän aikana parini teki omia töitään ja kiersimme yhdessä työpaikalla. Esimiestyöt olivat samantapaisia kuin meillä, ja näki kuinka toinen toimi vastaavissa tilanteissa.


-    Valmennus on vastannut odotuksiani kovasti. Olen puhunut tästä jo esimiehelleni ja työtovereilleni ja sanonut, että kaikkien esimiehenä toimivien pitäisi päästä valmennukseen mukaan.


Uusia kokemuksia vaihtopäiviltä


Esimiesten vaihtopäivässä osallistujilla oli mahdollisuus olla mukana vaihtoparinsa työpaikalla ja tehdä havaintoja. Kaikki valmennettavat kokivat vaihtopäivän hyvin mielekkäänä; pääsi tutustumaan toiseen yritykseen ja toisaalta näkemään, kuinka samantapaisia päivittäiset pulmat esimiestyössä ovat.


Kokemuksia kerättiin vaihtopäivän aikana mm. kommunikoinnista alaisten kanssa. Havaittiin, kuinka molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus näkyvät asiallisessa keskustelussa, ja kuinka asiat on joskus hyvä sanoa suoraan. Todettiin myös, että kiireistä huolimatta alaisten kanssa pitäisi ehtiä päivittäin vaihtaa muutama sana ja antaa palautetta.


Käytännön oppia saatiin esimerkiksi työvälineiden ja suojavaatteiden erilaisista käyttötavoista, ja myös palaverikäytäntöihin kiinnitettiin huomiota. Vaihtopäivien jälkeen pohdittiin yhdessä ryhmän kanssa mm. töiden vastuuttamista alaisille ja sitä, kuinka työntekijät otetaan mukaan ongelmien ratkaisuun.

 

Tutustu tarkemmin esimiesvalmennukseemme

Osallistujien kommentteja esimiesvalmennuksesta: 

”Valmennuksen sisältö oli kokonaisuudessaan kiinnostava.”

”Pääasiassa ongelmat ovat hyvin samanlaisia eri firmoissa ja yksiköissä, mutta on niistä hyvä välillä pysähtyä keskustelemaan.”

”Oli kiva kuulla muiden mielipiteitä ja millaisia asioita on kenellekin osunut kohdalle.”

”Pääsi irti omasta työpäivästä ja sai olla kuunteluoppilaana”.
”(Paritehtävä) Sai aikaan keskustelua. Ennakkoon oli epäilykseni, mutta erittäin positiivinen kokemus.”

”Esimiestyöhön liittyviä asioita on hyvä pysähtyä miettimään välillä.”

Mukana valmennuksessa: