Tietoturva

Markkinointirekisterin rekisteriseloste
 

Henkilötietolain (523/1999) 19§:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Trimmi Inspire Oy
Y-tunnus 2766401-8
​p. +358 44 344 5677

2. Rekisterin nimi

Trimmi Inspire Oy:n markkinointirekisteri

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja
Pauliina Inervo
pauliina.inervo@trimmi-inspire.com

p. +358 44 344 5677

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on mahdollisen asiakassuhteen hoitaminen henkilötietolain 19 § kohtien 1-3 mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi

  • Sähköpostiosoite

  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero

  • Organisaatio ja asema

  • Organisaation osoitetiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai koostetaan yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tietoa ei käsitellä manuaalisesti.

10. Tarkastus ja korjausoikeus sekä kielto tietojen käyttämisestä

Jokaisella rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. ​Mikäli henkilörekisterissä on virheellinen tieto, on rekisteröidyllä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista oikeaksi. Rekisteröity voi myös kieltää häntä koskevien tietojen käsittelyn ja käytön. Omien tietojen tarkastus- ja korjaamispyyntö sekä kielto tietojen käyttämisestä osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti.

Evästeiden käyttö
 

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun halutaan tietää, mitkä tietosisällöt kiinnostavat käyttäjiä eniten ja miten käyttäjä siirtyy verkkopalvelun sivulta toiselle. Evästeiden avulla voidaan tarjota käyttäjälle entistä kiinnostavampaa sisältöä. Evästeiden käytön voi kieltää selaimen asetuksista.

Trimmi Inspire Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä (cookie) käytön mittaamiseen Google Analytics -ohjelmiston avulla. Evästeiden avulla saamme muun muassa tietoa käyttäjien määrästä, käytetyistä sivuista, kellonajasta, selaintyypeistä, miten käyttäjä on edennyt verkkopalvelussa. Googlen keräämä data on luonteeltaan anonyymiä. Googlen tietosuoja ja käyttöehdot