Valmennus.jpg

Trim™:
Kehitä johtamista ja hyödynnä vahvuudet

Yrityksen johtaminen vaikuttaa olennaisesti työyhteisön ilmapiiriin ja henkilökunnan motivaatioon puhaltaa yhteiseen hiileen. Henkilökunnan hyvinvointi ja oman työn arvostaminen heijastuvat edelleen asiakkaisiin ja heidän kokemaansa palveluun.

Trim™-ratkaisuissamme keskitymme strategiseen suunnitteluun ja kehitämme vuorovaikutteista johtamista. Nostamme esiin yksilöiden vahvuuksia ja potentiaalia ja hyödynnämme niitä. Autamme määrittelemään organisaation suunnan, tavoitetason ja liikkumavarat, jotka ovat keskeisiä organisaation tuloksenteolle ja henkilöstön johtamiselle.

​Elinikäinen oppiminen, elinkaarijohtaminen (ikäjohtaminen) ja hyvät vuorovaikutustaidot antavat organisaatiolle onnistumisen edellytykset seuraavalle tasolle nousemiseksi silloin kun tarvitaan vahvempaa strategian mukaista toimintaa, tuloksellista muutosjohtamista ja laaja-alaista uuden oppimista.

 

Ota yhteyttä: toimitusjohtaja Pauliina Inervo, p. +358 44 344 5677

 

Tutustu myös  asiantuntijoihimme!
 

Liiketoimintajohtaminen

 

 

Tarjoamme liiketoimintajohdolle yrityskohtaisesti räätälöityjä valmennuksia, konsultointia ja vuokrajohtajuutta. Palvelut sisältävät mm. seuraavia osa-alueita:
 

 • strateginen suunnittelu, tavoiteasetanta ja suorituksen mittaus

 • johtoryhmätyöskentelyn ja johdon sparraus

 • tuotteistus ja tuoterakenteet

 • talouden ja hallinnon tehtävät

 • dialoginen johtaminen, työyhteisön vuorovaikutuksen kehittäminen

 • liikkeenjohdon valmennukset ja työpajat

Tiedolla johtaminen

 

Tiedolla johtamisen avulla kartoitetaan olennainen tieto organisaatiosta ja sen toimintaympäristöstä sekä luodaan edellytykset organisaation johdolle johtamiseen.

 

Tarjoamme tukea tiedolla johtamisen strategian suunnittelussa ja tiedolla johtamisen käytännön toteutukseen ja hyödyntämiseen organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

 • tiedolla johtamisen strateginen suunnittelu

 • tiedon hyödyntäminen sekä organisaation johtaminen

 • vuokrajohtajuus ja johdon sparraus tiedolla johtamisessa

 • tiedolla johtamisen käytännön toteutus

Henkilöstöjohtaminen
 

Henkilöstöjohtamisessa painotamme dialogista ja vuorovaikutukseen perustuvaa johtamistapaa ja yksilöiden oman osaamisen kehittämistä.

 

Yritykset saavat kauttamme tarpeidensa mukaisen (joko täysi- tai osa-aikaisen) henkilöstöpäällikön/johtajan.

 

Palvelumme kattaa kaikki HR:n osa-alueet, joita ovat mm.:
 

 • johtoryhmätyöskentelyn ja johdon sparraus

 • strateginen HR-johtaminen ja HR-työ

 • henkilöstöprosessit ja niiden kehittäminen/HR-Lean

 • rekrytoinnit

 • osaamisen kehittäminen ja valmentaminen

 • suorituksen johtaminen ja palkitseminen

 • työsuhde- ja yt-asiat

 • työhyvinvointi ja työyhteisöjen toiminnan kehittäminen

 • valmennukset ja työpajat

Kysy asiantuntijalta

Jos tarvitset neuvoa liiketoimintajohtamiseen tai HR-palveluihin, ota yhteyttä soittamalla asiantuntijallemme
p. 044 344 5677 tai sähköpostitse pauliina.inervo@trimmi-inspire.com.

Voit myös lähettää etukäteen kysymyksiä tai taustamateriaalia.

Saat vastauksen kysymyksiisi mm. seuraavista aiheista:

 • johtoryhmätyöskentelyn ja johdon sparraus

 • henkilöstöprosessit ja niiden kehittäminen/HR-Lean

 • osaamisen kehittäminen ja valmentaminen

 • suorituksen johtaminen ja palkitseminen

 • työsuhde- ja yt-asiat

 • työhyvinvointi ja työyhteisöjen toiminnan kehittäminen