pexels-edmond-dant%C3%A8s-4340139_edited
Työnohjaus: Osaamisen siirtämistä ja kehittämistä

Työnohjaus

Työnohjauksessa tarkastellaan työhön liittyviä voimavaroja ja haasteita sekä parannetaan työssä onnistumisen mahdollisuuksia. Työnohjauksessa tutkitaan työn rakenteita (esim. työyhteisön sisäisen viestinnän ja yhteistyön rakenteiden toimivuutta) sekä käsitellään erilaisia työhön liittyviä ajatuksia ja tunteita. Työnohjauksen tavoitteena on mahdollistaa työntekijän/työryhmän perustehtävän toteuttaminen mahdollisimman hyvin. Tämän vuoksi työnohjauksessa käsitellään myös työhyvinvointia ja työssä jaksamista edesauttavia ja haittaavia tekijöitä sekä kartoitetaan työntekijän ja hänen esihenkilöidensä mahdollisuuksia vaikuttaa niihin.

Työnohjauksen tavoitteena on myös parantaa työyhteisössä ja asiakasrajapinnassa työskentelevien henkilöiden vuorovaikutustaitoja ja mentalisaatiokykyä. Mentalisaatio eli mielentäminen tarkoittaa kykyä tarkastella oman ja toisten toiminnan taustalla vaikuttavia psyykkisiä tekijöitä, kuten uskomuksia, tavoitteita ja tunteita. Mentalisoiva vuorovaikutus antaa välineitä ratkaista ristiriitoja sekä mielensisäisesti että ihmisten välillä. Se parantaa työilmapiiriä ja työssä jaksamista sekä vapauttaa voimavaroja työskentelyyn kulloinkin tärkeimpien tavoitteiden parissa.

Tarjoamme yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Työnohjauksessa pyritään rakentamaan turvallinen ja kaikkia osapuolia kunnioittava ilmapiiri, jossa voidaan tutkia yhdessä myös vaikeita ja haastavia tunteita herättäviä asioita.

Työnohjaajamme:

Metsä 3 muokattu.jpg

Erikoipsykologi (PsL) ja kouluttajapsykoterapeutti Outi Hietanen on kokenut psykologian, psykoterapian ja vuorovaikutuksen ammattilainen. Outin keskeistä osaamista ovat psyykkisten ilmiöiden tunnistaminen, ymmärtäminen ja työstäminen sekä mielentäminen ja ryhmädynamiikan tutkiminen.

Lisätietoja

Ota yhteyttä: Customer Relations Lead Harri Immonen p. +358 40 0425 116