Uudista yrityksesi osaamista

Ecosystemic Upskilling™ -ratkaisun avulla 

Ecosystemic Upskilling™ on menetelmä työelämän murrostilanteisiin ja henkilöstön kehittämiseen. Tavoitteena on tukea yritysten tuloksellista toimintaa. Upskillingin™ avulla lisäämme henkilöstön osaamista ja nopeutamme uudistumista ja oppimista yrityksesi asettamien tavoitteiden mukaisesti. Ratkaisu koostuu valmennuksesta sekä työskentelystä toisessa yrityksessä, joka tarjoaa työyhteisösi tarvitsemaa osaamista.


Osallistuvat yritykset hyötyvät Ecosystemic Upskilling™ -yhteistyöstä jakamalla ja tuoreistamalla osaamistaan ja tietojaan. Työntekijöiden motivaatio, työskentelytaidot ja kyky vastata muuttuviin tilanteisiin kasvavat yrityksen tavoitteiden suuntaisesti ja samalla työhyvinvointi lisääntyy.

Kiinnostuitko? Tutustu menetelmäämme ja ota yhteyttä: toimitusjohtaja Pauliina Inervo, p. 044 344 5677

Mikä ekosysteemi?

Yritysten ekosysteemi koostuu verkostosta, joka tekee yhteistyötä luodakseen ja tehostaakseen ideoita, ratkaisuja ja prosesseja osallistuvien yritysten asiakkaiden hyödyksi. Asiakkaille se merkitsee sisäänpääsyä ekosysteemin ratkaisuja ja palveluiden täyteen kirjoon.

Ekosysteemit luovat mahdollisuuden innovoida uusia ratkaisuja, päästä sisään uusille markkinoille ja käyttää hyväksi osanottajien synergiaetuja, kompetenssia ja osaamista.

Trimmi Inspire Oy:n ekosysteemiset ratkaisut sisältävät Ecosystemic Upskilling™ -prosessin sekä näyttöön perustuvan osaamisen tunnistamisen (Curriculum Competentiae™). Nämä ovat ne ratkaisut, jotka antavat kilpailuetua ekosysteemisille toimijoille.

Tarvitseeko yritykseksi uutta osaamista muutostilanteessa? Onko yritykselläsi tarjota vahvaa osaamista toisen yrityksen käyttöön? Ratkaisumme luo synergiaetuja kummallekin osapuolelle.

Tutustu Upskilling™-ratkaisuumme

Teemme yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa prosessimme kehittämiseksi. Trimmiläisten lisäksi mukana Pia Rannikko (oik.) Ecosystemic Upskillingiin™ osallistuneelta Grano Oy:ltä . Lue lisää

”Trimmi Inspiren vetäjien rooli Upskilling™-prosessin kuluessa oli todella merkittävä. He tunnistivat oppimistarpeet, coaching-osuus oli tärkeä ja prosessin laatu oli kokonaisuudessaan heidän käsissään.” - Pia Rannikko

Referenssejä
Kysymyksiä ja vastauksia

Ravitsemispäällikkö Aila Seppälä ja ruokapalvelupäällikkö Anu Salmela Pirkanmaan Voimiasta osallistuivat Ecosystemic Upskilling™

-prosessiin.

Yhdessä palvellaan jatkossa asiakaskuntaa entistä paremmin.

Lue Ailan ja Anun kokemukset Trim-Upskillingistä™.

”Upskilling™-prosessi toimi erinomaisesti. Nyt ja jatkossa, kun osaamista on jo itsellämme, voimme jatkaa uusien toimintatapojen juurruttamista asiakaspalvelun sisäisesti.”

 

”Osallistujien rohkeus lähteä tälle hienolle matkalle mahdollisti koko asiakaspalvelulle uuden oppimisen!”

”Olen tyytyväinen tapaan omaksua ja löytää uusia puolia itsestään. On eri asia tehdä työtä ja oppia samalla kuin olla kuulemassa ja yrittää omaksua asioita sen pohjalta.”

 

”Uudenlaista rohkeutta kohdata eri tilanteita, ajankäytön järkeistämistä ja myönteistä asennetta.”

 

”Prosessi koettiin henkisesti kasvattavana ja positiivisuutta lisäävänä koko työtiimin kannalta.”

Yritysten kokemuksia 
Mitä on Ecosystemic Upskilling™?

Ecosystemic Upskillingillä™ tarkoitetaan palveluamme, jonka avulla nopeutamme yritysten ja yksilöiden uudistumista ja oppimista (upskill = kehittää osaamistaan, päivittää taitojaan).

Kuka voi osallistua Upskillaus-prosessiin?

Prosessiin voivat osallistua yritykset, joilla on halua kehittää työyhteisönsä osaamista tai joilla on jaettavissa osaamista ja toimintatapoja tavoitteena varmistaa vahvistaa omaa suoritusta ja tehokkuutta. Osallistumisesta hyötyvät molemmat osapuolet.


Mitä tarkoitamme ekosysteemillä?

Ekosysteemissä yritykset ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja verkostoituvat siten, että kaikki osallistujat hyötyvät. Yritykset jakavat ohjauksessamme arvoa ja osaamista.

Kuka on Upskilleri?
Upskillerinä toimii kokonaisuudessaan Trimmi Inspire Oy, joka on kehittänyt Ecosystemic Upskilling™ -prosessin. Upskillerit ovat Upskilling™-prosessin valmentajat, jotka vetävät läpi prosessin, vastaavat coachauksesta ja ovat sekä prosessin ajan että sen jälkeen yhteydessä prosessiin osallistuviin osapuoliin.

Kuka on Upskillattava?
Upskillattavilla tarkoitamme yrityksen työntekijöitä, jotka osallistuvat osaamisensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kehittämiseen Ecosystemic Upskilling™ -menetelmän avulla.