Ecosystemic Upskilling™ -ratkaisun avulla osaaminen uudistuu

Ecosystemic Upskilling™ on menetelmä työelämän murrostilanteisiin ja henkilöstön kehittämiseen. Tavoitteena on tukea yritysten tuloksellista toimintaa. Upskillingin™ avulla lisäämme henkilöstön osaamista ja nopeutamme uudistumista ja oppimista yrityksesi asettamien tavoitteiden mukaisesti. Ratkaisu koostuu valmennuksesta sekä työskentelystä toisessa yrityksessä, joka tarjoaa työyhteisösi tarvitsemaa osaamista.


Osallistuvat yritykset hyötyvät Ecosystemic Upskilling™ -yhteistyöstä jakamalla ja tuoreistamalla osaamistaan ja tietojaan. Työntekijöiden motivaatio, työskentelytaidot ja kyky vastata muuttuviin tilanteisiin kasvavat yrityksen tavoitteiden suuntaisesti ja samalla työhyvinvointi lisääntyy.


”Elämäni haastavin kokemus, mutta myös antoisin. En vaihtaisi pois mistään hinnasta.”

Kiinnostuitko? Tutustu menetelmäämme ja ota yhteyttä: toimitusjohtaja Pauliina Inervo, p. 044 344 5677

Yrityksesi tarvitsee uutta osaamista muutostilanteessa.

Tutustu Upskilling™-ratkaisuumme

Yritykselläsi on tarjota vahvaa osaamista toisen yrityksen käyttöön.

Tutustu Upskilling™-ratkaisuumme

Teemme yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa prosessimme kehittämiseksi.

Lue lisää

Kati Kinnunen kertoo blogissa Granon osallistumisesta Ecosystemic Upskillingiin™.

Lue blogi

Mitä on Ecosystemic Upskilling™?

Ecosystemic Upskillingillä™ tarkoitetaan palveluamme, jonka avulla nopeutamme yritysten ja yksilöiden uudistumista ja oppimista (upskill = kehittää osaamistaan, päivittää taitojaan).

Kuka voi osallistua Upskillaus-prosessiin?

Prosessiin voivat osallistua yritykset, joilla on halua kehittää työyhteisönsä osaamista tai joilla on jaettavissa osaamista ja toimintatapoja tavoitteena varmistaa vahvistaa omaa suoritusta ja tehokkuutta. Osallistumisesta hyötyvät molemmat osapuolet.


Mitä tarkoitamme ekosysteemillä?

Ekosysteemissä yritykset ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja verkostoituvat siten, että kaikki osallistujat hyötyvät. Yritykset jakavat ohjauksessamme arvoa ja osaamista.

Kuka on Upskilleri?
Upskillerinä toimii kokonaisuudessaan Trimmi Inspire Oy, joka on kehittänyt Ecosystemic Upskilling™ -prosessin. Upskillerit ovat Upskilling™-prosessin valmentajat, jotka vetävät läpi prosessin, vastaavat coachauksesta ja ovat sekä prosessin ajan että sen jälkeen yhteydessä prosessiin osallistuviin osapuoliin.

Kuka on Upskillattava?
Upskillattavilla tarkoitamme yrityksen työntekijöitä, jotka osallistuvat osaamisensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kehittämiseen Ecosystemic Upskilling™

-menetelmän avulla.

Referenssejä

Ravitsemispäällikkö Aila Seppälä ja ruokapalvelupäällikkö Anu Salmela Pirkanmaan Voimiasta osallistuivat Ecosystemic Upskilling™

-prosessiin kesällä 2019.

Yhdessä palvellaan jatkossa asiakaskuntaa entistä paremmin.

Lue Ailan ja Anun kokemukset Trim-Upskillingistä™.

​"On ollut etuoikeus päästä tähän valmennukseen mukaan."

"Tutustuminen olisi jäänyt pintapuoliseksi ilman Trimmin osuutta."

"Ehdottomasti suosittelisin. Jokaisen olisi hyvä nähdä myös oman pajan ulkopuolelle. "

"Jäi hyvä kokemus koko Upskilling™-opintomatkasta."

"Saanut irrottautua normaalirutiineista ja päässyt näkemään ja kokemaan uutta."

"Upea kokemus!"