trimmi-prosessikuva-800x300_co-skilling.

Uudista yrityksesi osaamista

Co-skilling™ -ratkaisun avulla 

Ecosystemic Co-skilling™ on menetelmä työelämän murrostilanteisiin ja henkilöstön kehittämiseen. Tavoitteena on tukea yritysten tuloksellista toimintaa. Co-skillingin™ avulla lisäämme henkilöstön osaamista ja nopeutamme uudistumista ja oppimista yrityksesi asettamien tavoitteiden mukaisesti. Ratkaisu koostuu valmennuksesta sekä työskentelystä toisessa yrityksessä, joka tarjoaa työyhteisösi tarvitsemaa osaamista.


Osallistuvat yritykset hyötyvät Ecosystemic Co-skilling™ -yhteistyöstä jakamalla ja tuoreistamalla osaamistaan ja tietojaan. Työntekijöiden motivaatio, työskentelytaidot ja kyky vastata muuttuviin tilanteisiin kasvavat yrityksen tavoitteiden suuntaisesti ja samalla työhyvinvointi lisääntyy.

Kiinnostuitko? Tutustu menetelmäämme ja ota yhteyttä: toimitusjohtaja Pauliina Inervo, p. 044 344 5677

Mikä ekosysteemi?

Yritysten ekosysteemi koostuu verkostosta, joka tekee yhteistyötä luodakseen ja tehostaakseen ideoita, ratkaisuja ja prosesseja osallistuvien yritysten asiakkaiden hyödyksi. Asiakkaille se merkitsee sisäänpääsyä ekosysteemin ratkaisuja ja palveluiden täyteen kirjoon.

Ekosysteemit luovat mahdollisuuden innovoida uusia ratkaisuja, päästä sisään uusille markkinoille ja käyttää hyväksi osanottajien synergiaetuja, kompetenssia ja osaamista.

Trimmi Inspire Oy:n ekosysteemiset ratkaisut sisältävät Ecosystemic Co-skilling™ -prosessin sekä näyttöön perustuvan osaamisen tunnistamisen (Curriculum Competentiae™). Nämä ovat ne ratkaisut, jotka antavat kilpailuetua ekosysteemisille toimijoille.

Työskentelyä.jpg

Tarvitseeko yritykseksi uutta osaamista muutostilanteessa? Onko yritykselläsi tarjota vahvaa osaamista toisen yrityksen käyttöön? Ratkaisumme luo synergiaetuja kummallekin osapuolelle.

Tutustu Co-skilling™-ratkaisuumme

Aalto_valmennus.jpg

Teemme yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa prosessimme kehittämiseksi. Trimmiläisten lisäksi mukana Pia Rannikko (oik.) Ecosystemic Upskillingiin™ osallistuneelta Grano Oy:ltä. Lue lisää

”Trimmi Inspiren vetäjien rooli Upskilling™-prosessin kuluessa oli todella merkittävä. He tunnistivat oppimistarpeet, coaching-osuus oli tärkeä ja prosessin laatu oli kokonaisuudessaan heidän käsissään.” - Pia Rannikko

Referenssejä
Aila Seppälä
Anu Salmela
Kysymyksiä ja vastauksia

Ravitsemispäällikkö Aila Seppälä ja ruokapalvelupäällikkö Anu Salmela Pirkanmaan Voimiasta osallistuivat Ecosystemic Co-skilling™ -prosessiin.

Yhdessä palvellaan jatkossa asiakaskuntaa entistä paremmin.

Lue Ailan ja Anun kokemukset Co-skillingistä™.

”Prosessi toimi erinomaisesti. Nyt ja jatkossa, kun osaamista on jo itsellämme, voimme jatkaa uusien toimintatapojen juurruttamista asiakaspalvelun sisäisesti.”

 

”Osallistujien rohkeus lähteä tälle hienolle matkalle mahdollisti koko asiakaspalvelulle uuden oppimisen!”

”Olen tyytyväinen tapaan omaksua ja löytää uusia puolia itsestään. On eri asia tehdä työtä ja oppia samalla kuin olla kuulemassa ja yrittää omaksua asioita sen pohjalta.”

 

”Uudenlaista rohkeutta kohdata eri tilanteita, ajankäytön järkeistämistä ja myönteistä asennetta.”

 

”Prosessi koettiin henkisesti kasvattavana ja positiivisuutta lisäävänä koko työtiimin kannalta.”

Yritysten kokemuksia 
Pirkanmaan Voimia logo
Mitä on Ecosystemic Co-skilling™?

Ecosystemic Co-skillingillä™ tarkoitetaan palveluamme, jonka avulla nopeutamme yritysten ja yksilöiden uudistumista ja oppimista (upskill = kehittää osaamistaan yhdessä, päivittää taitojaan yhdessä).

Kuka voi osallistua Co-skillaus-prosessiin?

Prosessiin voivat osallistua yritykset, joilla on halua kehittää työyhteisönsä osaamista tai joilla on jaettavissa osaamista ja toimintatapoja tavoitteena varmistaa vahvistaa omaa suoritusta ja tehokkuutta. Osallistumisesta hyötyvät molemmat osapuolet.


Mitä tarkoitamme ekosysteemillä?

Ekosysteemissä yritykset ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja verkostoituvat siten, että kaikki osallistujat hyötyvät. Yritykset jakavat ohjauksessamme arvoa ja osaamista.

Kuka on Co-skilleri?
Co-skillerinä toimii kokonaisuudessaan Trimmi Inspire Oy, joka on kehittänyt Ecosystemic Co-skilling™ -prosessin. Co-skillerit ovat Co-skilling™-prosessin valmentajat, jotka vetävät läpi prosessin, vastaavat coachauksesta ja ovat sekä prosessin ajan että sen jälkeen yhteydessä prosessiin osallistuviin osapuoliin.

Kuka on Co-skillattava?
Co-skillattavilla tarkoitamme yrityksen työntekijöitä, jotka osallistuvat osaamisensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kehittämiseen Ecosystemic Coskilling™ -menetelmän avulla.