Trim-Upskilling™:

Ruokapalvelupäällikkö
Anu Salmela

Pirkanmaan Voimia Oy

Pirkanmaan-Voimia-logo.png

Anu Salmela on työskennellyt aiemmin yli 6 vuotta Voimiassa, viimeksi 2,5 vuotta hoidon toiminta-alueella,  ja jatkaa nyt vuodenvaihteessa aloittaneessa Pirkanmaan Voimiassa ruokapalvelupäällikkönä hoidon liiketoiminnan alueella. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat Hatanpäällä ja Koukkuniemessä ravintokeskuksen toiminnot. Niiden alla työt jakautuvat ravintolapalveluihin ja puhtaanapitoon.

Ravintolapalveluissa huolehditaan päivittäin 12 000 aterian valmistuksesta. Asiakaskuntaan kuuluvat Hatanpään ja Koukkuniemen asiakkaat, koululaiset, päiväkodit, ikäihmiset sekä kahden henkilöstöravintolan, Koukun Helmen ja Carotiinin ruokailijat. Hatanpäällä aterioita valmistetaan päivittäin n. 8 200, ja syksyllä määrä tulee vielä kasvamaan. Suurin osa aterioista toimitetaan eteenpäin, mm. kouluille, Koukkuniemen vanhainkotiin sekä kotipalveluna ikäihmisille.

Anun toimenkuvaan kuuluvat, toisin kuin kollegansa Ailan, myös puhtaanapitoa monipalveluna. Siivottavaa on useampi tuhat neliötä, ja lisäksi koulutetaan itse mm. Keittiöstä siivoukseen -osatutkinnon kautta henkilökuntaa.

 

Organisaatiorakenne on erilainen kuin keskussairaalassa. Anun alaisena toimii kolme esimiestä, ja lisäksi on assistentteja, jotka huolehtivat toimintojen sujuvuudesta ja päivittäisestä johtamisesta.

Nyt tapahtunut yhtiöittäminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ruokapalvelujen kanssa on jatkumoa aikaisemmille muutoksille.

- Suurin muutos on se, että työntekijät ovat enimmäkseen olleet pitkään työssä Tampereen kaupungin organisaatiossa ja tottuneet tietynlaiseen toimintakulttuuriin. Toisaalta asiakasta palvellaan samalla tavalla kuin aiemminkin, ja nyt meillä on mahdollisuus tehdä yhdessä PSHP:n kanssa vielä parempaa ja kehittää osaamistamme. Voimme ottaa mallia puolin ja toisin ja tehdä yhdessä.

 

Asiat viedään yhdessä eteenpäin

 

Trim-Upskilling™-prosessissa Anun odotukset kohdistuivat siihen, että eri tehtävissä työskentelevät pääsevät näkemään toisiaan, ottamaan oppia ja jakamaan omaa osaamistaan. Trimmi Inspiren upskilleri (Pauliina Inervo) nosti yhteisissä keskusteluissa esiin asioita, joihin oli tarpeen pureutua tarkemmin.

- Aikaisemmin tein työtäni omalla tavallani. Nyt olen saanut työtoverin, jonka kanssa pääsemme jakamaan ajatuksia ja keskustelemaan. Voimme jakaa ajatuksia ja pohtia asioita yhdessä. Ailan kanssa käymme aitoa keskustelua ilman ketunhäntää ja osaamme arvostaa toistemme työtä vielä enemmän kuin aikaisemmin. Ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia, vaan viemme asioita yhdessä eteenpäin.

 

Esimerkkejä konkreettisesta työn kehittämisestä Anu mainitsee mm. yhteisen työnkiertosuunnitelman. Työnkierrosta on tullut useita aloitteita myös työntekijöiden puolelta. Henkilökuntaa on jo vaihdettukin tarpeen tullen, ja siihen tarjotaan jatkossakin mahdollisuutta.

- Olemme sopineet lisäksi esimiesten yhteisestä sparraustilaisuudesta, mitä olen tähän asti toteuttanut omien esimiesteni kanssa. Myös viestinnässä voimme ottaa mallia toisiltamme esimerkiksi eri toimipisteiden välisessä kommunikaatiossa. Asioita saadaan edistettyä kätevästi ja työajan pystyy hyödyntämään paremmin, Anu kertoo.

- Upskilling™-prosessin anti kiteytyy vielä lisää ensi vuoden suunnitelmassa. Kehitämme toimintaa yhdessä maltillisesti ja toisen osaamista ja työtä kunnioittaen.

Voit olla kiinnostunut myös näistä Upskilling™-kokemuksista:
AilaSeppala.jpg
KATI_peili.jpg

Ravitsemispäällikkö Aila Seppälä,
Pirkanmaan Voimia Oy

"Työssä esiin tulevien asioiden pohtiminen muiden kanssa avaa niitä syvällisemmin, ja toisten näkemykset avartavat omaa ajattelua."


Lue Ailan tarina

Asiakkuuspalvelujohtaja Kati Kinnunen, Grano Oy

"Erityisesti tässä uudessa tilanteessa, jossa oli tarkoitus synnyttää uudenlaista  tekemistä Granon asiakaspalveluun, Upskilling™-prosessi toimi erinomaisesti."


Lue Katin blogi