Uraohjaus

Osaamisen siirtämistä ja kehittämistä

Uraohjauksella tuemme asiakkaidemme tuloksellista toimintaa auttamalla heitä suuntaamaan henkilöstönsä osaamista ja toimintatapoja yrityksen strategian ja arvojen mukaisesti.

pexels-anthony-shkraba-5816300.jpg

Yksilötasolla räätälöity uraohjaus auttaa työtehtävien siirtymävaiheessa. Tavoitteena on, että henkilön toiveet, taidot ja tahto kohtaavat yrityksen tunnistamien tarpeiden kanssa.

Uraohjauksessa kartoitamme yksilöiden osaamisen, motivaation ja tavoitteet sekä autamme heitä hyödyntämään osaamistaan sovittujen tavoitteiden toteuttamisessa. Tuemme henkilön omia mahdollisuuksia, urakehitystä ja menestystä uusiin työtehtäviin ja haasteisiin.

Uraohjauspalvelut ovat myös osa muutosjohtamista. Muutostilanteessa uraohjaamme henkilön sijoittumaan uudelleen yrityksen ulkopuolelle. Yksilö saa ammattimaista ja konkreettista tukea uransa seuraavaan vaiheeseen, ja valmennamme häntä aktiivisesti uudelleensijoittumaan oman osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Prosessi sisältää erilaisia näkökulmia työhön sijoittumiseen ja nostaa esiin henkilön vahvuuksia.

Uraohjaajamme:

Harri_edited.jpg

eMBA Harri Immosella on pitkäaikainen kokemus myynnin johtotehtävistä, asiakkuuksien hallinnasta ja johtamisesta sekä henkilöstön rekrytoinneista uraohjausvalmennuksineen ja -konsultointeineen. Pitkäaikaisena rekrytoinnin ammattilaisena Harri on toiminut valmentajana ja tukenut työnhakijoiden urapolkuja; ihmisten auttaminen urakehityksessään onkin Harrille keskeistä.

Lisätietoja

Ota yhteyttä: Customer Relations Lead Harri Immonen, p. +358 40 0425 116